Odpowiedzi

2010-01-08T21:35:54+01:00
Wraz z XVIII w do europy wkroczyły nowe poglądy filozoficzne, całkowicie różniące się od barokowych i odradzające antyczne myśli filozofii platońskiej. XVIII wiek kojarzy nam się z pięknymi bogatymi salonami, beztroskim życiem uprzywilejowanych warstw społecznych oraz z "rokokową" wizją markizów i hrabin. Do tego też wieku powszechnie stosowane jest drugie określenie "Oświecenie" , któro przyniosło światu nowe nurty i prądy umysłowe takie jak: Racjonalizm - wywodzący się jeszcze z XVII wiecznej Francji. Empiryzm oraz Utylitaryzm. Epoce tej towarzyszyły także postacie encyklopedystów na tle postępu nauki, oświaty i szkolnictwa. W XVIII wieku ,w europie nastąpił przyśpieszony wzrost gospodarczy oraz szybki i efektowny rozrost zamorskich posiadłości. Z mentalnością tego okresu kojarzy nam się także hasło "rewolucja". Możemy mówić iż w XVIII wieku mamy do czynienia z rewolucją techniczną, przemysłową, intelektualną oraz także z rewolucją polityczno - społeczną która niewątpliwie nadała tempa przemianą historycznym.

Oświecenie jest epoką otwierającą czasy nowożytne za którymi idzie postęp i wielkie zmiany, jednak w Oświeceniu jesteśmy w stanie dostrzec elementy poprzednich epok. Jedną z ważniejszych cech jakie ta epoka pociągnie z sobą będzie feudalizm, uważany za element starego ładu na świecie. Jednocześnie przyczyni się do zrodzenia absolutyzmu oświeconego jako nowej modnej tendencji ustrojowej w owym czasie.

Czasy starego ładu możemy podzielić na dwie podstawowe postacie prawno ustrojowe, monarchie i republikę. Monarchia charakteryzowała się reprezentantem władzy suwerennej. Monarcha pełnił władzę dożywotnio, samodzielnie lub wspólnie z organami typu doradczego lub ustawodawczego. Władza monarchy była dziedziczna lub wybieralna (elekcyjna). Na przestrzeni wieków monarchia ... [ Przejdź Dalej ]