Odpowiedzi

2010-01-06T22:21:14+01:00
Po pierwsze wynik pierwszej wojny światowej z 1918 roku okazał się przegraną naszych trzech dawnych zaborców Niemiec, Austro-Węgier, Rosji dal narodowi polskiemu nadzieje na odbudowę państwa polskiego.
Po drugie niezwykle istotna okazała się też przychylność państw ententy w sprawie powstania państwa polskiego a także niezwykle ważny głos ze Stanów Zjednoczonych prezydenta Woodrow Wilsona na odbudowę Polski z dostępem do morza.
Po trzecie postanowienia kongresu wersalskiego w sprawie ziem polskich a także sama walka polskich patriotów o utworzenie granic niepodległej Polski.Traktat pokojowy podpisany z Niemcami 28 czerwca 1919 roku który zakończył formalnie pierwszą wojnę światową.