I. Metalową kulkę naelektryzowano ujemnie. Oznacza to że kulka:
A. Nie ma elektronów
B ma niedobór elektronów
C ma nadmiar elektronów
D ma nadmiar protonów

II Pole elektryczne przenoszac ladunek 50 nC między dwoma punktami wykonało pracę 2mJ. Jakie jest napięcie między tymi punktami pola?

A. 100 kV B. 40kV C, 20 kV D. 5 kV


III. Jednostką pojemności jest
A. farad B dżul C wolt D kulomb


IV Metalową kulke naelektryzowano dodatnio oznacza to że
A.nie ma na niej elektronów
B ma ona nadmiar elektronów
C ma ona niedobór elektronów
D ma ona niedobór protonówV Jaka prace wykona pole elektryczne, przenosząc ładunek 200 nC z punktu o potencjale 50kV do punktu o potencjale 20 kV

A. 6mJ B 5mJ C 4mJ D 3mJ


VI Jednostką napiecia jest :

A farad B dżul C wolt D kulomb


Na już!!! dam naj ;D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T18:29:16+01:00
1. C
2 chyła błąd co do przedrostków (m,n..)
3. A
4. C
5. A
6. C
5 2 5