Rozwiaz rownania:
2x-5/2x+3 = 2(x-2)/2x+5

x+6/2 = -10/x-6

x/3x-7 = 3x-7/9x

x do 2-3/2x = x do 3-1/2(x do 2+3)wyrazow srodkowych czyli w proporci iloczyny wyrazow skrajnych jest rowny iloczynowi rownosci np: a/b = c/d mozna zastapic rownoscia:ad= bc

1

Odpowiedzi

2010-01-08T23:05:31+01:00
Powyższa odpowiedz jest kompletnie źle!


2x-5/2x+3 = 2(x-2)/2x+5
(2x-5)*(2x+5)=(2x+3)*(2x-4)
4x²+10x-10x-25=4x²-8x+6x-12
4x²-25=4x²-2x-12
2x=-12+25
x=13/2
x=6,5


x+6/2 = -10/x-6
(x+6)*(x-6) = -10*2
x²-36=-20
x²=-20+36
x=√(16)
x=4x/3x-7 = 3x-7/9x
x*9x = (3x-7)²
9x²=9x²-42x+49
42x=49
x=49/42
x=7/6

x do 2-3/2x = x do 3-1/2(x do 2+3)
(1/x)/2x=x²/2x⁵
(1/x)*2x⁵=2x*x²
2*x⁴=2*x³
x⁴=x³
zatem:
x∈{0,1}
(bo tylko te liczby podniesione do różnych potęg mogą być sobie równe)liczę na najlepszą odpowiedz