Proszę o szybie rozwiązanie tych zadań.Mam to na jutro.
Zadanie 1
Wyznacz stopień utleniania pierwiastków następujących związków chemicznych:
a)KOH
b)N2O3
c)CaCl3
d)Mg
e)Cl-
f)So3 -2
g) HNO3

Zadanie 2
Dobierz Współczynnik stechiometryczny na zasadzie bilansu elektronowego, w skaż utleniacz i reduktor, oraz proces utleniania i reakcji.

a) Mg + FeCl3 ------- MgCl2 + Fe
b)F2 + H20-------- HF+O2
c)KCl+O3 -------- KCl+O21

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-06T19:32:48+01:00
Zadanie 1
Wyznacz stopień utleniania pierwiastków następujących związków chemicznych:
a)KOH +1-2+1
b)N2O3 + 3 -2
c)CaCl3 +3 -1
d)Mg 0
e)Cl- -1
f)So3 -2 +4 -2
g) HNO3 +1 +5-2a) 3Mg + 2FeCl3 ------- 3MgCl2 +2Fe 0 + (+3-1)----(+2-1)+0
Mg (O) -2 e > Mg (+2) /*3
Fe (+3) +3 e --- Fe(0)/*2

3Mg (O) -6 e > 3 Mg (+2)
2Fe (+3) +6 e --- 2Fe(0)

b)F2 + H20-------- 2HF+O2 0+ (+1-2) ------ (+1-1) 0
F (0) +1 e > F(-1) /2
2F (0) +2 e >2F(-1)
O (-2) -2 e >O (0)
c)KCl+O3 -------- KCl+O2 (+1-1) + 0 ---- (+1-1) + 0