Odpowiedzi

2009-09-22T19:20:02+02:00
Mechanizm rynkowy jest to ogół wzajemnych zależności pomiędzy popytem, podażą i cenami wszystkich rynkowych dóbr i usług oraz procesów dostosowawczych między nimi. Mechanizm rynkowy jest regulatorem produkcji: poziom i zmiany cen rynkowych są dla producentów sygnałem do zmian wielkości produkcji poszczególnych dóbr - w ten sposób mechanizm rynkowy wpływa na rozmiary i strukturę asortymentową produkcji, dostosowując ją do potrzeb nabywców.
podsumowując:
jego działanie polega na wzajemnym oddziaływaniu na siebie popytu i podaży
1 5 1