Do wapna palonego dodano wody i otrzymano wapno gaszone. Wapno gaszone
w reakcji z tlenkiem węgla(IV) tworzy węglan wapnia. Wykorzystując powyższą
informację, uzupełnij równania reakcji.

Równanie reakcji I
................. + .................→ Ca(OH)2
Równanie reakcji II
Ca(OH)2 + .............. → ................ + H2O

jak to zrobić??

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T19:04:19+01:00
1. CaO + H2O ----> Ca(OH)2

2. Ca(OH)2 + CO2 ---> CaCO3 + H2O
19 4 19