Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T16:56:21+01:00
Wskaźnik urbanizacji rośnie szybciej w ktajach rozwijających się.
To właśnie w takich krajach widać znaczący postęp, przykładem mogą być 4 płaszczyzny urbanizacji:

->demograficznej - wzrost liczby ludności miejskiej, jej udziału w ogólnej liczbie ludności, migracje ludności ze wsi do miast,
->ekonomicznej - wzrost odsetek ludności zatrudnionej poza rolnictwem, początkowo w przemyśle, a potem usługach, ->społecznej - upowszechnianie się tzw. miejskiego stylu życia,
->przestrzennej - wzrost obszarów miejskich i tworzenie nowych miast.