Odpowiedzi

2010-01-06T18:56:34+01:00
Przyrodnicze konsekwencje położenia Polski
- 40 min wcześniej wschodzi i zachodzi Słońce na wschodnich krańcach Polski,

- w ciągu całego roku wysokość Słońca nad horyzontem w Polsce Północnej w stosunku do Polski Południowej jest mniejsza o 5°50´

- latem na północy dzień jest dłuższy niż na południu o 1 godz. 08 min, zimą na północy Polski dzień jest krótszy o 1 godz. 04 min;

- wzrost kontynentalizmu klimatu w miarę przesuwania się z zachodu na wschód.

Pozaprzyrodnicze konsekwencje położenia:
Wynikają z pomostowego położenia Polski w Europie, co sprzyja krzyżowaniu się na terenie kraju szlaków komunikacyjnych. Większość z nich przebiega przez obszar nizin, łącząc zachód ze wschodem Europy, co wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej nabrało szczególnego znaczenia.