Odpowiedzi

2010-01-06T18:55:41+01:00
Każdy z nas powinien znać treść Pisma Świętego. Biblia to najbardziej znana księga na świecie. Tłumaczona na około 1200 języków. Funkcjonuje na ziemi od ponad trzech tysięcy lat. Jej treść rozważamy nie tylko w płaszczyźnie religijnej, lecz również w moralnej i kulturalnej.
Po pierwsze, Biblia nazywana jest „Księgą nad Księgami”, gdyż nie jest pojedynczą księgą, lecz zbiorem pism, bardzo urozmaiconych pod względem gatunkowym.
Po drugie, Biblia jest księgą ponadczasową. Świadczy o tym fakt, jak wielką wagę przywiązywali i nadal przywiązują do niej ludzie. Przede wszystkim jest ona świętą księgą chrześcijan. Wyznaczniki moralności, takie jak Dekalog, stanowią podstawę stosunków międzyludzkich niezależnie od wyznania. Niezwykłym zjawiskiem jest to, że po tylu latach istnienie, księga ta wciąż uznawana jest za autorytet.
O niewątpliwej ponadczasowości Biblii świadczy wiele jej tekstów, ale przede wszystkim – przypowieści. Od wieków są one czytane, wciąż wzruszają, nie tracąc swej aktualności. Autor przekazuje czytelnikom wskazówki dotyczące dobrego postępowania i ukazuje postawy godne naśladowania. Biblia jest kodeksem dobra i zła.
Kolejnym argumentem przemawiającym za potwierdzeniem mojej tezy jest to, że inspiracje i nawiązania biblijne nie ograniczają się do początków literatury polskiej. Jest ona głęboko zakorzeniona w tradycjach chrześcijańskich. Dla wielu współczesnych pisarzy i poetów Biblia jest natchnieniem. Od wieków, także malarze i rzeźbiarze czerpią z niej tematy.
Wracając do mitologii: myślę, że warto ją znać między innymi dlatego, że ukształtowała kulturę i literaturę śródziemnomorską.
Po drugie, wpływ, jaki wywarła mitologia na twórców, zarówno starożytnych, jak i współczesnych jest bardzo duży. Do dzisiaj stanowi ona niewyczerpalną skarbnicę pomysłów, wątków i motywów. Mity funkcjonują w literaturze dzięki temu, że nadal są aktualne i mają wciąż obowiązujące treści.
Kolejnym argumentem jest to, że z mitologii przeszły do potocznego języka określenia i powiedzenia, nabierające symbolicznego znaczenia, np. „węzeł gordyjski” (trudny problem), „nić Ariadny” (nieoczekiwana pomoc), „pięta Achillesa” (słaby punkt) i wiele innych.
Następnym i zarazem ostatnim argumentem jest to, że w mitach zostały utrwalone pierwowzory typowych postaw i zachowań ludzkich. Na przykład, Odyseusz kojarzy się z tułaczem, Ikar z nieposłusznym synem lub marzycielem, Zeus zaś – z wielkim władcą.
Podsumowując zebrane argumenty, stwierdzam, że znajomość Biblii i mitologii jest bardzo ważna. Poszerza ona nasze horyzonty i jest niewyczerpalną skarbnicą wiedzy.
2010-01-06T18:56:50+01:00
Warto je znać dlatego że nietylko nas nauczają ale też poznajemy historie, kulture z tamtych czasów a przede wszystkim mówią nam jakim być żeby dobrze postąpić.
2010-01-06T19:01:11+01:00
Ponieważ np Biblia jest Świętą Księgą którą każdy katolik powinien znać.Jest w nich wiele ciekawych informacji na temat tamtejszego świata .Jest też wiele wyrazów i pojęć których nie znasz ale możesz poznać poprzez przeczytanie .
Ciekawe sa tam wydarzenia i opowieści ....
w ogóle to można sie z nich dużo nauczyć
1 5 1