Proszę o przetłumaczenie tych zdań na język angielski:
1.Oni chcieli pojechać w góry w tamte wakacje.
2.On nie odrobił pracy domowej w tam ten czwartek.
3.Marek zaprosił Anne do kina.
4.Ona napisała do niego e-maila w niedziele
5.On był młody i wysoki.
6.Oni byli bardzo nie mili i straszni.
7.Dobrze się wczoraj bawiłeś?
8.Czy czytałeś wczoraj książkę?
9.Czy oni wygrali mecz?
10.Oni pojechali do Francji.
11.On poszedł do kina w ubiegły weekend.
12.Kiedy ona poszła na ryby?
13.Oni porwali jej dzieci.
14.Co się stało z tym samolotem?
15. Nikt nie wie.
16.Kiedy ta historia się zdarzyła?
17.Oni mówili głośno
Proszę o pomoc do dzisiaj. Bo jutro mam angielski.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T18:57:23+01:00
1. They wanted to go to the mountains for those holidays.
2. He does not regained their homework in there this Thursday.
3. Mark invited Anne to the cinema.
4. She wrote him an e-mail on Sunday
5. He was young and tall.
6. They were very nice and not scary.
7. Well you played yesterday?
8. Have you read a book yesterday?
9. Have they won the match?
10. They went to France.
11. He went to the cinema last weekend.
12. When she went to the fish?
13. They kidnapped her children.
14. What happened to this plane?
15. Nobody knows.
16. When this happened the story?
17. They spoke loudly