Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T19:14:49+01:00

atak 22 czerwca 1941

Grupa Armii Środek, po zadaniu głównego uderzenia, miała ześrodkować wysiłki na skrzydłach, gdzie rozwijały się 2. i 3. grupa pancerna, zrealizować głęboki wyłom i na południe od Mińska dojść do Smoleńska, gdzie miało nastąpić połączenie obu grup pancernych.

Grupa Armii Północ otrzymała zadanie, by nacierając z Prus Wschodnich zadać główne uderzenie w kierunku Dyneburga i Leningradu, zniszczyć broniąc się w strefie nadbałtyckiej wojska Armii Radzieckiej i po zdobyciu portów bałtyckich, łącznie z Leningradem i Kronsztadem

Na południe od bagien nad Prypecią planowano natarcie Grupy Armii Południe. Miała ona zadać jedno silne uderzenie z okolic Lublina w kierunku na Kijów i dalej na południe, wzdłuż zakola Dniepru
1 5 1