1. Liczba n jest dodatnia. Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego:
a) liczbę 2 razy większą od sześcianu liczby n,
b)liczbę o 3 większą od połowy liczby n,
c) liczbę o 50% większą od n
d) liczbę o 20% mniejszą od n,
e) kwadrat liczby o 1 większej od n.

2. Zapisz odpowiednio wyrażenie algebraiczne:
a) x kilometrów i 5 metrów - ile to metrów?
b) 5 kg i y gramów - ile to kilogramów?
c) x euro i y eurocentów - ile to eurocentów?
d) a złotych i b groszy - ile to złotych?

3. Zapisz w jak najprostszej postaci:
a) x+5x-1 b) 3x(x+5)-2x² c) 1-(2x-5)

4. Wykonaj mnożenie:
a) (x-1)(x+3) b) (2a+3)(4-3a) c) z(y+7)(2y-1)

5. Jakie wyrażenia należy wpisac w nawiasach?
a) 4x+2=2(.....) b) 6a⁴+5a=a(.....) c) 6t³-2t=2t(.....)

Z GÓRY DZIĘKI..;)

2

Odpowiedzi

2009-09-21T17:04:11+02:00
Zadanie 1.
a) 2n³
b) ½n+3
c) n+½
d) n-1/5
e) (n+1)²

Zadanie 2.
a) 1000x+5
b) 5+y
c) 100x+y
d) a+b

Zadanie 3.
a) x+5x-1=6x-1
b) 3x(x+5)-2x²=3x²+15x-2x²=x²+15x
c) z(y+7)(2y-1)=z(2y²-y+14y-7)=z(2y²+13y-7)=2y²z+13yz-7z

Zadanie 4.
a) (x-1)(x+3)=x²+3x-x-3=x²+2x-3
b) (2a+3)(4-3a)=8a-6a²+12-9a=12-6a²-a
c) z(y+7)(2y-1)=(zy+7z)(2y-1)=2y²z-yz+14yz-7z=2y²z+13yz-7z

Zadanie 5.
a) 4x+2=2(2x+1)
b) 6al+5a=a(6l+5)
c) 6t³-2t=2t(3t²-1)

Mam nadzieję że dobrze ;)
11 2 11
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-21T17:10:50+02:00
1. Liczba n jest dodatnia. Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego:
a) liczbę 2 razy większą od sześcianu liczby n,
2*n³
b)liczbę o 3 większą od połowy liczby n,
1/2n+3
c) liczbę o 50% większą od n
n+0,5n
d) liczbę o 20% mniejszą od n,
n-0,2n
e) kwadrat liczby o 1 większej od n.
(n+1)^2

2. Zapisz odpowiednio wyrażenie algebraiczne:
a) x kilometrów i 5 metrów - ile to metrów?
1000x+5
b) 5 kg i y gramów - ile to kilogramów?
5+1/1000y
c) x euro i y eurocentów - ile to eurocentów?
100x+y
d) a złotych i b groszy - ile to złotych?
a+100b

3. Zapisz w jak najprostszej postaci:
a) x+5x-1 = 6x-1
b) 3x(x+5)-2x² =3x²+15x-2x²=x²+15x
c) 1-(2x-5)=1-2x+5=-2x+6

4. Wykonaj mnożenie:
a) (x-1)(x+3) =x²+3x-x-3=x²+2x-3
b) (2a+3)(4-3a) = 8a+6a²+12-9a=6a²-a+12
c) z(y+7)(2y-1)=z(2y²-y+14y-7)=2y²z+13yz-7z

5. Jakie wyrażenia należy wpisać w nawiasach?
a) 4x+2=2(2x+1)
b) 6a⁴+5a=a(6a+5)
c) 6t³-2t=2t(3t-1)
16 4 16