1)które z tych czasowników może występować w stronie biernej.
przepisać myć uprać wykraść leżeć przyjąć malować zajrzeć stać zaprzysiąc ostrzyć podeptać siedzieć spać zaśpiewać rzucać
oglądać móc płakać znać skleić robić wstać podać wyszeptać.


2) podziel kreską pionową czasowniki.skreśl te które nie mogą wystepować w stronie zwrotnej.
bronićpodskoczyćpozbieraćzgłosićpozbawićwyznaczyćczesaćprzemieścićustaćzdążyćubraćuzbroićodpowiedziećskazaćwykraśćuwoerzyćprzedstawićrozkazywaćprzeminąćzapisać.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T19:10:27+01:00
1.przepisać,myć,uprać,wykraść,przyjąć,malować,ostrzyć,podeptać,zaśpiewać,rzucać,oglądać,znać,skleić,robić,podać,wyszeptać.

2.bronić-może występować w stronie zwrotnej
podskoczyć-nie może występować w stronie zwrotnej (skreśl)
pozbierać - może występować w stronie zwrotnej
zgłosić- może występować w stronie zwrotnej
pozbawić -może występować w stronie zwrotnej
wyznaczyć-może występować w stronie zwrotnej
czesać-może występować w stronie zwrotnej
przemieścić-może występować w stronie zwrotnej
ustać-nie może występować w stronie zwrotnej (skreśl)
dążyć-nie może występować w stronie zwrotnej (skreśl)
ubrać-może występować w stronie zwrotnej
uzbroić-może występować w stronie zwrotnej
odpowiedzieć-nie może występować w stronie zwrotnej (skreśl)
skazać-nie może występować w stronie zwrotnej (skreśl)
wykraść- nie może występować w stronie zwrotnej (skreśl)
uwierzyć-nie może występować w stronie zwrotnej (skreśl)
przedstawić-może występować w stronie zwrotnej
rozkazywać-nie może występować w stronie zwrotnej (skreśl)
przeminąć-nie może występować w stronie zwrotnej (skreśl)
zapisać-może występować w stronie zwrotnej
1 5 1