1.Aby opróżnić zbiornik, planuje się wywiercić w jego dnie okrągłe otwory. Który z poniższych zestawów otworów pozwoli opróżnić zbiornik najszybciej?
A: 5 otworów o średnicy 4 cm
B: 4 otworów o średnicy 5 cm
C: 3 otwory o średnicy 6 cm
D: jeden otwór o średnicy 10 cm
(proszę o obliczenia inaczej zgłaszam spam ! najlepszą odp wynagrodzę:)

1

Odpowiedzi

2010-01-06T19:03:22+01:00
Wzór P=r do potęgi 2 razy Pi
a) 5*2*2*Pi=20Pi
b)4*2,5*2,5*Pi=25Pi
c)3*3*3*Pi=27Pi
d)1*5*5*Pi=25Pi
Czyli odp c
25 3 25