1.Wyznacz równanie prostej prostopadłej do prostej k:
x+2y-3=0 przechodzącej przez punkt P=(-4,6)

2.Wyznacz równanie prostej prostopadłej do prostej k:
x-3y+6=0 przechodzącej przez punkt P=(-1,2).

3. Wyznacz równanie w postaci kierunkowej przechodzącej
przez punkty A=(-2,5) B=(3,5).

4 .Wyznacz równanie w postaci kierunkowej przechodzącej
przez punkty A=(-1,5) B=(3,-7)


z rozwiazaniem nie same wyniki

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T19:13:33+01:00
1.
x+2y-3=0
2y=-x+3 / 2
y= -1/2x +3/2 a= -1/2
prosta prostopadła czyli a= -1/a czyli a=-1/-0,5 = 2
a=2
P(-4,6) czyli ogólny wzor funkji to y=ax+b
czyli podstawiamy i wyliczamy b:
6=2*(-4) +b
6=8 + b
6-8=b
b=-2
y=2x-2 i gotowe:)