Potrzebuje aby ktos wypisał mi wszystkie definicje i wzory z fizyki z klas 1 2 3 gimnazjum.(definicje nie musza byc objasnione ale moga) chodzi mi o to aby ktos poprostu mi napisał np.Zasada dynamiki newtona i tak dalej wszytskie jakie powinnam znac. Potrzebne mi sa tez wzory ale o wzory to chociaz niech bedzie połowa podana a polowa moze byc napisana np wzor na siłe itp. daje wszystkie moje punkty potrzebne jak najszybciej :)
z gory dzieki:)

1

Odpowiedzi

2010-01-07T00:03:01+01:00
Widzę, że z pierwszej i drugiej klasy już wszystko jest to ja ci podam z 3 gim.
Elektrostatyka- dział fizyki zajmujący się odzdziaływaniami i właściowościami ładunków elektrycznych pozostających w stanie spoczynku (tzw. ładunków, które się nie poruszają)
Elektryzowanie się- gromadzenie w danym ciele nadmiaru ładunków elektrycznych jednego znaku
Pole elektrostatyczne- wytworzona przez nieruchome ładunki elektryczne przestrzeń, w której na dowolne ładunki elektryczne działają siły elektrostatyczne
Linia pola elektyrostatycznego- linie, do których styczne w każdym punkcie mają kierunek zgodny z kierunkami sił elektrostatycznych. Zwrot linii pola jest zgodny ze zwrotem sił elektrostatycznych działających na ładunki próbne.
Kondensator- układ przewodników oddzielonych izolatorem, który może gromadzić ładunek elektryczny
Jon ujemny- atom, który posiada nadmiar elektronów w stosunku do ilości protonów
Jon dodatni- atom, który posiada niedomiar elektronów w stosunku do ilości protonów
Przewodniki- ciała, w których występują swobodne elektrony lub jony, dzięki czemu łatwo przewodzą one ładunek elektryczny
Izolatory- ciała, w których nie występują swobodne elektrony
Ładunek elementarny- ładunek elektryczny elektronu i protonu
Aniony- jony ujemne
Kationy- jony dodatnie
Elektroskop- przyrząd służacy do wykrywania ładunkow elektrycznych
Prawo Coulomba: Dwa naelektryzowane ciała (ładunki punktowe) odpychają się lub przyciągają z siła wprost proporcjonalną do iloczynu ich ładunków (q1 i q2), a odwrotnie proporcjonalną do kwadratu odległości (r) między tymi ciałami:
F=k x q1 x q2/ r2
Zobojętnienie ładunku ciał- dostarczanie takiej samej liczby ładunków o przeciwnym znaku
Uziemienie- polega na odprowadzeniu ładunku elektrycznego do ziemi poprzez przewodniki
Prąd elektryczny- uporządkowany ruch ładunków, nop. elektronó, w przewodniku
Napięcie- informuje nas jaka prace wykonuje pole sil elektrycznych przy przemiesczzeniu ladunku (jednostkowego) 1 Coulomba
U= W/q Napięcie= praca/ładunek
Natezenie pradu- informuje nas jaka ilosc ladunku elektrycznego przeplywa przez poprzeczny przekroj przewodnika w czasie 1 sekundy
I=q/t Natezenie= ladunek/czas
Opor elektryczny (rezystancja)- wielkosc charakteryzujaca wlasnosci elektryczne przewodnika. jego miara jest stosunek napiecia miedzy koncami przewodnika do natezenia pradu, jaki przez niego plynie. Jednostka oporu elektrycznego jest om
R= U/I opor= napiecie/natezenie
Prawo Ohma- natezenie pradu plynacego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do napiecia miedzy koncami tego przewodnika
1 prawo Kirchhoffa- suma natezen pradow wplywajacych do wezla jest rowne sumie natezeniu pradow wyplywajacych z wezla
Praca W=F x s
Moc P= W/t
Energia mechaniczne Ek= m xV2/2 Ep= m x g x h
Praca Prądu W= U x I x t
1 1 1