Zapisz w postaci uporządkowanej wynik mnożenia podanych jednomianów:

a) 3b, 6a
b) -2t, -st
c) -5b, 1/3ab
d) pr, 2pr
e) -x, -x(do kwadratu)
f) 1/2ab, -1/6a(do kwadratu)Zastąp symbole odpowiednimi jednoianami:

a) 3ab(do kwadratu)= 3b* ( )
b) 6a(do sześcianu)b= ( ) * (-2a)
c) -4p(do kwadratu)r(do sześcianu)= 1/2pr(do kwadratu) * ( )

( ) - to puste miejsca
* - to razy.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T19:18:05+01:00
A) 3b * 6a = 18 ab
b) -2t * (-st) = 2t(kwadrat)s
c) -5b * (1/3ab) = -5/3ab(kwadrat)
d) pr * 2pr = 2p(kwadrat)r(kwadrat)
e) -x * (-x(kwadrat)) = -x(sześcian)
f) 1/2ab * (-1/6 a(kwadrat)) = -1/12 a (sześcian)b

a)3ab(kwadrat) = 3b*ab
b) 6a(sześcian)b = -2a * (-3a(kwadrat)b)
c) -4p(kwadrat)r(sześcian) = 1/2pr(kwadrat) * (-8pr)