Zapisz odpowiednie układy równań

a) Gdy do 20% liczby a dodamy liczbę b otrzymamy 13. Gdy do liczby a dodamy 20%liczby b otrzymamy 17.

b) Liczba x jest o30% większa od liczby y. Liczba o 5 większa od y jest o 2 mniejsza do x

c)liczba 20%wieksza od x jest o 20% mniejsza od y. Liczba 2 razy wieksza od x jest o 5 wieksza od y

d)sumaliczby o 5% wiekszej od x i liczby o5% mniejszej od y jest rowna 285. suma liczby o 10% mnierjszej od x i liczby o 10% wiekszej od Y jest rowna 310.

1

Odpowiedzi

2010-01-06T19:22:11+01:00
A)
0,2a+b=13 /*5
a+0,2b=17

b)
1,3y=x
y+5=0,5x

c)
1,2x=0,8y
2x-5=y

d)
1,05x+0,95y=285
0,9x+1,1y=310
1 5 1