Prosze o pomoc i dokladne obliczenia(odpow.znam)
1.
f) (4p-3r)(p+2r)-(3p-r)(p+6r)=
g) 4(2a-b)(2a+4b)-(3a-2b)(3b-2a)=
h) 2d²-(3c-2d)(c-d)-c(c-2d)+2d²=

2.
Z prostokatnego arkusza kartonu o wymiarach 20x10 odcinamy w rogach 4 jednakowe kwadraty o boku x i skladamy pudelko .
a) zapisz w postaci sumy algebraicznej wzor na objetosc pudelka.
b) oblicz te objetosc dla x=2 i dla x= 4 .
c) oblicz wartosc otrzymanej sumy algebraicznej dla x=5.
Zinterpretuj wynik.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T00:26:18+01:00
Prosze o pomoc i dokladne obliczenia(odpow.znam)
1.
f) (4p-3r)(p+2r)-(3p-r)(p+6r)=4p²+8pr-3pr-6r²-3p²-18pr+pr+6r²=p²-12pr
g) 4(2a-b)(2a+4b)-(3a-2b)(3b-2a)=4(4a²+8ab-2ab-4b²)-(9ab-6a²-6b²+4ab)=
16a²+32ab-8ab-16b²-9ab+6a²+6b²-4ab=22a²+11ab-10b²
h) 2d²-(3c-2d)(c-d)-c(c-2d)+2d²=2d²-(3c²-3cd-2cd+2d²)-c²+2cd+2d²=
2d²-4c²+7cd

2.
Z prostokatnego arkusza kartonu o wymiarach 20x10 odcinamy w rogach 4 jednakowe kwadraty o boku x i skladamy pudelko .
podstawa:20-2x i 10-2x
wysokość x
a) zapisz w postaci sumy algebraicznej wzor na objetosc pudelka.
V=(20-2x)(10-2x)x
V=200x-40x²-20x²+4x³
V=4x³-60x²+200x
b) oblicz te objetosc dla x=2 i dla x= 4 .
x=2
V=4*2³-60*2²+200*2=32-240+400=192
x= 4
V=4*4³-60*4²+200*4=256-960+800=96
c) oblicz wartosc otrzymanej sumy algebraicznej dla x=5.
V=4*5³-60*5²+200*5=500-1500+1000=0
ponieważ jeden z boków prostokąta miał 10 i jeśli odetniemy mu po 5 cm to zostanie zero, więc nie może być x=5, x powinno być <5
3 2 3