Witam jestem cienki z matmy i prosze o pomoc na jutro pilnie

uklady rownan metoda podstawiania

1)[6x+3y=18
[3x-2y=2

2)[2x-10y=-10
[3y-2x=10

3) [2x+3y=14
[5x-2y=-3

4) [7x-3y=23
[3x+2y=0

5) [8x-5y=-22
[3x-7y=2

6) [4x razy 3y=30
[3x-5y=28

5)rozwiaz uklady rownan metoda przeciwnych wspolczynnikow
a)[2x-3y=7
[3x-5y=11
b) [5p-2r=21
[3p+5r=-6
c) [2x-3y=10
[5x+5y=0

d)[dv₁+4v₂=4
[7v₁+5v₂=6

e) [4x+5y=12,3
[3x-2y=-4

f) [3x-0,2y=35
[2,5x-5y=5

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T20:12:31+01:00
1)[6x+3y=18/:6
[3x-2y=2
{x+0,5y=3
{3x-2y=2

{x=3-0,5y
{3(3-0,5y)-2y=2

{x=3-0,5y
{9-1,5y-2y=2

[x=3-0,5y
[-3,5y=-7/:(-3,5)

{x=3-0,5y
{y=2

{x=3-0,5*2_____________{x=1
{y=2__________________{y=2
2)
[2x-10y=-10/:2
[3y-2x=10

{x-5y=-5
{-2x+3y=10

{x=-5+5y
{-2(-5+5y)+3y=10

{x=-5+5y
{10-10y+3y=10

{x=-5+5y
{-7y=0

{x=-5+5y________{x=-5
{y=0____________{y=0
3) [2x+3y=14/:2
[5x-2y=-3
{x+1,5y=7
{5x-2y=-3

{x=7-1,5y
{5(7-1,5y)-2y=-3

{x=7-1,5y
{35-7,5y-2y=-3

{x=7-1,5y
{-9,5y=-38/:(-9.5)

{x=7-1,5y____________{x=1
{y=4_________________{y=4
4) [7x-3y=23
[3x+2y=0/:2
{7x-3y=23
{1,5x+y=0

{7x-3y=23
{y=0-1,5y

{7x-3(0-1,5x)=23
[y=0-1,5y

{7x+4,5x=23
{y=0-1,5y

{11,5x=23/11,5________{x=2
{y=-1,5y_______________{y=-3
5) [8x-5y=-22
[3x-7y=2
6) [4x*3y=30
[3x-5y=28
5)rozwiaz uklady rownan metoda przeciwnych wspolczynnikow
a)[2x-3y=7/*3
[3x-5y=11/*(-2)
{6x-9y=21
{-6x+10y=-22
``````````
______y=1
2x-3y=7
2x-3*1=7
2x-3=7
2x=10/:2
x=5
b) [5p-2r=21/*5
[3p+5r=-6/*2
{25p-10r=105
{6p+10r=-12
```````````
31p=93/:31
p=3
5p-2r=21
5*3-2r=21
15-2r=21
-2r=21-15
-2r=6/:(-2)
r=-3
c) [2x-3y=10/*5
[5x+5y=0/*(-2)
{10x-15y=50
{-10x-10y=0
```````````````
______-25y=50/:(-25)
_________y=-2
2x-3y=10
2x-3*(-2)=10
2x+6=10
2x=4/:2
x=2
d)[dv₁+4v₂=4
[7v₁+5v₂=6

e) [4x+5y=12,3/*3
[3x-2y=-4/*(-4)
{12x+15y=36,9
{-12x+8y=16
`````````````
______23y=52,9/:23
________y=2,3
4x+5y=36,9
4x+5*2,3=36,9
4x+11,5=36,9
4x=25,4/:4
x=6,35
f) [3x-0,2y=35/*(-5)
[2,5x-5y=5/*6
{-15x+1y=-175
{15x-30y=30
`````````````
_____-29y=-145/:(-29)
________y=5
3x-0,2y=35
3x-0,2*5=35
3x-1=35
3x=36/:3
x=12
2010-01-06T20:38:43+01:00
6x +3y =18
3x - 2y =2

3y=18-6x /:3
3x-2y=2

y=6-2x
3x - 2(6-2x)=2

y=6-2x
3x-12+4x=2

y=6-2x
7x=14/:7

y=6-2x
x=2

y=6-2*2
y=2
x=2


2x-10y=-10
3y-2x=10

2x=-10+10y/:2
3y-2x=10

x=-5+5y
3y-2(-5+5y)=10

x=-5+5y
3y+10-10y=10

x=-5+5y
-7y=20/:(-7)

y=20/7
x=-5+ 5*20/7

y=20/7
x=65/7


2x+3y=14
5x-2y=-3

2x=14-3y/:2
5x-2y=-3

x=7-3/2y
5(7-3/2y)-2y=-3

x=7-3/2y
35-15/2y-2y=-3

obliczam y mozna podkreslić pierwsze wyrażenie i wrócic potem do niego

-15/2y-2y=-38
-15/2-4/2y=-38
-19/2y=-38/: -(19/2) czyli mnożymy przez odwrtonosć
y=-38*(-2/19)
y=4

x=7-3/2*4
x= 7-6

x=1
y=4


7x-3y=23
3x+2y=0

7x-3y=23
2y=-3x/:2

7x-3y=23
y=-3/2x

7x-3(-3/2x)=23
y=-3/2x

7x+9/2x=23
y=-3/2x

14/2x+9/2x=23
y=-3/2x

23/2x=23/:23/2
y=-3/2x

x=2
y=-3


8x-5y=-22
3x-7y=2

8x-5x=-22
3x=2+7y/:3

8x-5x=-22
x=2/3 + 7/3y

podreślamy drugie równianie i zajmujemy sie pierwszym

8(2/3+7/3y) - 5y=-22
16/3+56/3y-5y=-22
56/3y-15y=-66/3-16/3
41/3y=-82/3
41/3y=-82/3 /:41/4
y=1

wracamy do równania podkreslonego:

x=2/3+7/3*1
x=9/3

x=3
y=12x-3y=7 / * (-3)
3x-5y=11 / * 2

-6x+9y=-21
6x-10y=22 dodajemy stronami

-1y=1 / : (-1)
y=1

2x-3y=7 / *(-5)
3x-5y=11 / *3

-10x+15y=-35
9x-15y=33 dodajemy stronami

-1x=-2 / * (-1)
x=15p-2r=11 / * (-3)
3p+5r=21 / 5

-15p+6r=-33
15 +25r = 105 dodajemy stronami
31r=2/31
r=72/31

5p-2r=11 / *5
3p+5r=21

25p-10r=55
6p+10r=42 dodajemy stronami

31p=97 / : 31
p=97/31


2x-3y=10 / * (-5)
5x-5y=0 / *2

-10x+15y=-50
10+10y=0 dodajemy stronami

25y=-50/:25
y=-2

2x-3y=10/*5
5x+5y=0/*3

10x-15y=50
15x+15y=0 dodajemy stronami
25x=50/:25
x=2


w nastepnym przykładzie masz błąd ponieważ jestes napisane d a nie liczbaale to zrób analogicznie tak jak w innych przykładach :)

4x+5y=12.3 / *(-3)
3x-2y=-4 / *4

-12x-15y=-36,9
12x-8y=-16 dodajemy stronami
-23y=-52,9 / : (-23)
y=-2,3

4x+5y=12,3 / *2
3x-2y= -4 / *5

8x+10y=24,6
15x-10y=-20 dodajemy stronami

23x=4,6 / : 23
x=0,23x-0,2y=23/ *(-2,5)
2,5- 5y=5 / *3

-7,5x +0,5y = -87,5
7,5 +15y = 15 dodajemy stronami
15,5y=-72,5 / 15,5
y=-72,5/15/5

3x-0,2y=35 / *(-25)
2,5x-5y=5

-75x-5y=875
2,5x-5y=5 dodajemy stronami

-72,5x=880/ : (-72,5)
x=-880/72,5


2010-01-06T21:01:19+01:00
1)6x+3y=18
3x-2y=2

3x-2y=2
3y=18-6x /3

y=6-2x
3x-2(6-2x)=2

y=6-2x
3x-12+4x=2

y=6-2x
7x=14

y=6-2x
x=2

x=2
y=2

2)2x-10y=-10
3y-2x=10

2x=-10+10y
3y-2x=10

x=-5+5y
3y-2x=10

x=-5+5y
3y-2(-5+5y)=10

x=-5+5y
3y+10-10y=10

x=-5+5y
-7y=0

x=-5+5y
y=0

x=-5
y=0

3) 2x+3y=14
5x-2y=-3

2x=14-3y
5x-2y=-3

x=7-1,5y
5x-2y=-3

x=7-1,5y
5(7-1,5y)-2y=-3

x=7-1,5y
35-7,5y-2y=-3

x=7-1,5y
-9,5y=-38 /:(-9,5)

y=4
x=1

4) 7x-3y=23
3x+2y=0

7x-3y=23
2y =3x /:2

7x-3y=23
y=-1,5x

7x-3(-1,5x)=23
y=-1,5x

7x+4,5x=23
y=-1,5x

11,5x=23/11,5
y=-1,5x

x=2
y=-3

a)2x-3y=7/*3
3x-5y=11/*(-2)

6x-9y=21
-6x+10y=-22 /+

y=1

2x-3y=7
2x-3*1=7
2x-3=7
2x=10/:2

x=5
y=1

b) 5p-2r=21/*5
3p+5r=-6/*2
25p-10r=105
6p+10r=-12 /+
31p=93/:31
p=3
5p-2r=21
5*3-2r=21
15-2r=21
-2r=21-15
-2r=6/:(-2)
r=-3

c) 2x-3y=10/*5
5x+5y=0/*(-2)
10x-15y=50
-10x-10y=0 /+
-25y=50/:(-25)
y=-2
2x-3y=10
2x-3*(-2)=10
2x+6=10
2x=4/:2
x=2
d)-

e) 4x+5y=12,3/*3
3x-2y=-4/*(-4)
12x+15y=36,9
-12x+8y=16 /+
23y=52,9/:23
y=2,3
4x+5y=36,9
4x+5*2,3=36,9
4x+11,5=36,9
4x=25,4/:4
x=6,35

f) 3x-0,2y=35/*(-5)
2,5x-5y=5/*6
-15x+1y=-175
15x-30y=30
-29y=-145/:(-29) /+
y=5
3x-0,2y=35
3x-0,2*5=35
3x-1=35
3x=36/:3
x=12