W wyniuk spalenia 13,02 g pewnego węglowodoru o masie molowej 28 g/mol otrzymano 40,94 g CO2 oraz 16,72 g H20.
a) ustal wzór sumaryczny
b) określ skład procentowy
c) napisz równania reakcji z :
-bromem
-wodorem
-chlorowodorem
Podaj nazwy produktów i określ typ reakcji

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T21:24:09+01:00
A) Wzór sumaryczny tego związku to C2H4, jest to eten.

b) 28u --- 100%
24u --- x%
x = około 86% 100% - 86% = 14%
Odp: Eten zawiera około 86% węgla i około 14% wodoru.

c) C2H4 + Br2 ---> C2H4Br2 produktem jest dibromoeten, a jest to reakcja addycji
C2H4 + H2 ---> C2H6 produktem jest etan, a jest to reakcja addycji
C2H4 + HCl ---> C2H5Cl produktem jest bromoetan, a jest to reakcja addycji
1 5 1