Proszę w miarę szybko jesli można o rozwiązanie zadań z ułożeniem prorcji. Nic z nich nie rozumiem. Są do zadania z molami. Obliczenia oparte na równaniu reakcji.

1) Oblicz masę wodorotlenku sodu powstającą w wyniku reakcji 50 g sodu z wodą. Wynik musi wyjsc 86,9 g.

2) Oblicz masę SO3 ( tlenek siarki VI ), konieczną do otrzymania 150 g kwasu siarkowego ( VI ) w reakcji tlenku z wodą. Wynik musi wyjsc 122,45 g

3) Oblicz masę cynku konieczną do otrzymania 50 g siarczanu ( VI ) cynku w reakcji z kwasem siarkowym ( VI ). Wynik musi wyjsc 20,2 g

4) Oblicz masę produktu powstającego w reakcji 40 g glinu z tlenem. Wynik musi wyjsc m= 76 g Al2O3 ( tlenek glinu )

5) Oblicz masę wodorotlenku sodu konieczną do zobojętnienia roztworu zawierającego 20 g kwasu siarkowego ( VI ) ? Wynik musi wyjsc 16,3 g

1

Odpowiedzi

2012-10-26T11:21:46+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)

mNa=23u

mNaOH=80u 

2Na + 2H2O ---> 2NaOH + H2
46g Na ------- 80g NaOH
50g Na  ------ xg NaOH
x = 86,9g NaOH

2)

mSO3=80u

mH2SO4=98u 

SO3 + H2O ---> H2SO4
80g SO3 ----- 98g H2SO4
xg SO3  ------ 150g H2SO4
x = 122,45g SO3


3) 

mZn=65u

mZnSO4=161u

Zn + H2SO4 ---> ZnSO4 + H2
65g Zn ----- 161g ZnSO4
xg Zn ------- 50g ZnSo4

x = 20,2g Zn

 4)

mAl=27u

mAl2O3=102u 

4Al + 3O2 ---> 2Al2O3
108g Al ------- 204g Al2O3
40g Al ------- xg Al2O3
x = 75,6g Al2O3

5) 

mNaOH=40u

mH2SO4=98u

2NaOH + H2SO4 ---> Na2SO4 + 2H2O
80g NaOH ------ 98g H2SO4
xg NaOH ------- 20g H2SO4
x = 16,3g NaOH