Napisz swoje relacje na następujące opinie:
1. I think all students should wear uniforms to school.
2. In my opinion, money is not very important.
3. I believe politicians should respect ordinary people more.
4. If you ask me, summer holidays should be shorter, and winter holidays-longer.

1

Odpowiedzi

2009-09-24T11:16:06+02:00
Najpierw tłumaczenie tych zdań ;)
1. Myślę, że wszyscy uczniowie powinni nosić mundurki do szkoły.
2. Moim zdaniem pieniądze są najważniejsze.
3. Uważam, że ludzie powinni czuć większy respekt do polityków.
4. Jeśli pytasz mnie, wakacje powinny być krótsze, a ferie zimowe- dłuższe.

Polskie odpowiedzi:
1. Uważam tak, ponieważ jednolity strój powoduje to, że w szkołach nie ma tzw. 'wybiegu mody'.
2. Od pieniędzy ważniejsza jest miłość, przyjaźń, rodzina i inne wartości.
3. A jak ludzie czuli by się, gdyby każdego z nich oceniano po pozorach??
4. Bardziej od lata lubię zimę i dlatego wolałabym, żeby wakacje były krótsze, a ferie dłuższe.

Odp. po ang.:
1. I think so, because this results in a single outfit that schools do not have a so-called 'catwalk fashion'
2. Is more important than money, love, friendship, family and other values.
3. And how would people feel if each of them evaluated after appearances?
4. I prefer winter to summer, so I would like to travel are shorter and longer holidays.

Mam nadzieję, że pomogłam ;]
andziabbxp
1 5 1