Odpowiedzi

2010-01-06T21:39:25+01:00
Szkolny Kodeks Dobrego Zachowania ucznia w szkole.

1.Jestem życzliwy, uprzejmy, miły.
2.Używam zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję itp..
3. Nie używam wulgaryzmów.
4. Nie przerywam, kiedy ktoś mówi.
5. Jestem koleżeński, pomagam w nauce innym, gdy nie dają sobie rady
6. Reaguję na zauważone przejawy agresji.
7. Panuję nad swoimi emocjami w kontaktach z innymi ludźmi.
8. Nie śmieję się z innych, mnie też zdarza się pomylić.
9. Jestem punktualny, nie spóźniam się na lekcje.
10. Szanuję pracę drugiego człowieka.
11. Zawsze dotrzymuję słowa.
12.Nie przerywam nauczycielowi.
13. To nauczyciel kończy lekcję, nie dzwonek.
14. Szanujemy pracowników szkoły.
15. Dbam o higienę osobistą.
16. Ubieram się zgodnie ze strojem uczniowskim, zawsze mam (identyfikator, obuwie zmienne, mundurek szkolny).

Pozdrawiam...


2 4 2