Zmieszano solankę 2% z solanką 5% i otrzymano 6kg. solanki 3%.solanki 2% użyto?
a) dwa razy więcej niż pięcioprocentowej
b) o 4kg. więcej niż pięcioprocentowej
c) o 2kg. mniej niż pięcioprocentowej
d) o 1kg. więcej niż pięcioprocentowej

1

Odpowiedzi

2010-01-06T20:07:24+01:00
X-solanka 2%
y-solanka 5%
x+y=6
2%x+5%y=3%×6
0,02x+0,05y=0,18
x+y=6 - mnożymy przez -0,02
-0,02x-0,02y=-0,12
0,02x+0,05y=0,18 -rozwiązujemy metodą przeciwnych współczynników
0,03y=0,06
y=2kg
x=kg
odp.a