Napisz które z poniższych zdań są prawdziwe, uzasadnij.

a)Każdy równoległobok jest trapezem
b)niektóre trapezy są prostokątami
c)Każdy trapez o prostopadłych przekątnych jest kwadratem
d)każdy czworokąt który ma dwie pary boków jednakowej długości jest równoległobokiem

1

Odpowiedzi

2010-01-06T19:53:44+01:00
A) nieprawdziwe
b) prawdziwe - trapezy mają tak jak prostokąty 2 podstawy
c) nieprawdziwe
d) prawdziwe