Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • zntt
  • Początkujący
2010-01-06T20:34:44+01:00
Środowisko morskkie jest zagrożone zanieczyszczeniami niesionymi przez rzeki, opadającymi z atmosfery, dostajacymi się bezpośrednio z lądu oraz powstałymi w wyniku katastrof środków transportu morskiego czy urzadzeń wiertniczych ( ok. 5 milionów ton ropy naftowej w ciągu roku ). Niektóre substancje toksyczne , przenoszone m.in. przez żywe organizmy, są wykrywane w wielkich odległościach od źródeł zanieczyszczeń . więc jak łatwo zauważyć ochrona mórz i oceanów ma znaczenie ogólnoświatowe .

do najbbardziej zanieczyszczonych ak wenów należą: Morze Śródziemne i Morze Bałtyckie, którego wody przybrzeżne są zanieczyszczone substancjami biogennymi , toksycznymi oraz związkami organicznymi . zorganizowane działanie państw nadbałtyckich zapoczątkowała w 1974 roku tzw. Konwencja Helsińska o ochronie środowiska Morza Bałtyckiego.W celu ochrony mórz i oceanów podpisywane są konwencje i układy .