Odpowiedzi

2009-09-21T17:27:55+02:00
1)w Oporowie jest to mała późnogotycka rezydencja obronna, według legent posiada ona swoją Białą Damę
2)w Łaskowi jest to późnogotycki kościół
3)w Opocznie jest to zamek zbudowany z polecenia Kazimierza Wielkiego
4)w Pabianicach jest to dwór biskupów krakowskich
5)w Piotrkowie Trybunalskim jest to zamek mający charakter średniowiecznej warowni, kiedyś otoczony wosą
6)w Sulejowie jest to Kościół romański

mam nadzieję że wystarczy ;)
10 4 10
2009-09-21T17:42:03+02:00
Zabytki województwa łódzkiego

Bełchatów - barokowy, parterowy dwór z ryzalitami zbudowany w I poł. XVIII wieku, rozbudowany w XIX w. Obecnie Muzeum Regionalne

Oporów - jedna z nielicznych, najlepiej zachowanych na terenie województwa małych późnogotyckich rezydencji obronnych. Zbudowany w latach 1434-1449, na sztucznej wyspie, otoczonej fosą, przez Mikołaja Oporowskiego biskupa kujawskiego. Kilkakrotnie przebudowywany, dopiero po restauracji w latach 1962-65 zamek odzyskał swój dawny charakter. Od 1949 roku mieści się tam Muzeum Wnętrz Stylowych. Według legend zamek posiada swoją Białą Damę - ducha kasztelanki oporowskiej.

Łask - późnogotycki kościół wzniesiony w latach 1525-28 z fundacji prymasa J. Łaskiego, przebudowany w 1749 w stylu barokowym, powiększony o 2 kaplice, zachowane zostały gotyckie sklepienia. W ołtarzu głównym kaplicy najpiękniejsze dzieło renesansu włoskiego
w Polsce - alabastrowa płaskorzeźba z XV wieku.

Tum - kolegiata wzniesiona w latach 1141-61. Wielka trójnawowa bazylika bez transeptu posiada pod nawami bocznymi empory wzdłuż całego korpusu i wieloabsydową część prezbiterialną. Część zachodnia, wzorowana na romańskiej katedrze na Wawelu, ma wielką absydę z emporą między szeroko rozstawionymi zachodnimi wieżami. W ścianie północnej - bogaty romański portal. Wspaniała granitowa bryłą daje pojęcie o monumentalności nieistniejących katedr romańskich.

Nieborów - późnobarokowy pałac zaprojektowany przez najwybitniejszego ówczesnego architekta Tylmana z Gameren. Panem na pałacu był m.in. Hetman Wielki Litewski Michał Kazimierz Ogiński. Od 1774 pałac należał do Radziwiłłów, którzy przez lat zgromadzili bogatą kolekcję obrazów, rycin, antycznych rzeźb, porcelany, sreber, monet oraz bibliotekę liczącą ponad 6000 druków. Pałac otoczony jest parkiem z rzadkimi okazami drzew, sam Nieborów połączony jest z Arkadią (park o charakterze romantyczno-sentymentalnym) 7 km lipową aleją.

Łódź - Pałac zbudowany w 1902 przez Adolfa Zeligsona dla rodziny Poznańskich. Interesujące wnętrza w różnych stylach kryją w sobie obecnie Muzeum Historii Miasta Łodzi. Obok, w miejscu dawnych zakładów bawełnianych należących do rodziny Poznańskich, znajduje się obecnie największe w Europie centrum handlowo-rozrywkowe MANUFAKTURA

Opoczno - zamek zbudowany z polecenia Kazimierza Wielkiego (XIV w.), wchodzący niegdyś w skład miejskiego zespołu obronnego. Zniszczony w XVI i XVII wieku. Odbudowana część w XIX w. na starych fundamentach. Obecnie znalazło tam swoją siedzibę Muzeum Regionalne.

Pabianice - dwór biskupów krakowskich zbudowany latach 1566-1571, tynkowany z detalami w kamieniu, piętrowy z dwoma basztami. Posiada jedną z piękniejszych attyk renesansowych w Polsce. Obecnie Muzeum z unikalnymi zbiorami przyrodniczymi i etnograficznymi pochodzącymi z Afryki.

Piotrków Trybunalski - zamek zbudowany w latach 1511-1521 łączy w sobie formy architektury gotyckiej i renesansu włoskiego. Ma charakter średniowiecznej warowni, niegdyś otoczony fosą. Obecnie Muzeum Regionalne

Sulejów - zespół klasztorny zaczęto wznosić w pocz. XIII wieku. W romańskim kościele zachowały się piękne portale, ślady pierwotnej polichromii oraz detale wykute w kamieniu. Z pierwotnego klasztoru zachowały się mury zakrystii i kapitularz. Rangę zespołu podnosi unikalny w skali europejskiej obwód warowny (XV/XVI w.) - zachowały się długie odcinki murów obronnych z basztami i wieżami bramnymi. W przyległych budynkach, wzniesionych od XV do XVII wieku częściowo odbudowanych i zrekonstruowanych w XX stuleciu znajduje się hotel i wystawa muzealna z fragmentami odnalezionych na terenie opactwa detali architektonicznych, rzeźbami, obrazami i sprzętem liturgicznym.

Gidle - miejsce kultu religijnego; znane od 1394 roku, 1510 wykopana została podczas orki cudowna figurka NMP - dało to początek fundacji dominikanów. Dla upamiętnienia wydarzenia najpierw postawiono krzyż, potem kapliczkę, a w latach 1632-44 zbudowano barokowy kościół i klasztor. W kościele znajdują się dwie kaplice: MB Gidelskiej i św. Jacka oraz 8 cennych barokowych ołtarzy.

Rawa Mazowiecka - zamek zbudowany na sztucznym usypisku nad rzeką Rawką za czasów księcia Siemowita w latach 1363-1366. Przeznaczony był na siedzibę panującego i pomieszczenie urzędów księstwa. Po drugim zaborze pozostała tylko baszta i fragment murów. Zrekonstruowane w latach 60. XX wieku, mieszczą obecnie Muzeum Ziemi Rawskiej, po którym krąży duch Ludmiły, żony księcia Siemowita.

Tubądzin - klasycystyczny dwór murowany zbudowany w 1796 r. przez kasztelana sieradzkiego Macieja Zbijewskiego, od roku 1891 w rękach rodziny Walewskich. Zgromadzone zostały liczne portrety olejne rodziny Walewskich, zabytki ze szkła i porcelany, srebra, starodruki, bogata biblioteka, meble z XVIII-XIX wieku. Większość z nich ocalała po II wojnie światowej i dziś tworzy ekspozycję otworzonego w 1984 roku Muzeum Wnętrz Dworskich. Dwór otoczony jest ponad 3 ha zabytkowego parku. W dworze odbywają się liczne koncerty muzyki poważnej, a od 1995 r. Festiwal Muzyki Dworskiej i Salonowej.

Inowłódz - romański, kamienny kościół św. Idziego jest jednym z najstarszych zabytków budownictwa w Polsce, położonym na brzegu Pilicy. Ufundowany w 1086 roku przez Władysława Hermana jako wotum za narodziny syna - Bolesława Krzywoustego.

Wieluń - Brama Krakowska - jedna z bram wjazdowych do miasta w murach obronnych z XIV wieku - najcenniejszy element fortyfikacji. W 1842 roku dobudowano klasycystyczny budynek ratusza

Bolesławiec - zamek wzniesiony na brzegu Prosny z nakazu księcia Bolesława Kaliskiego na przełomie XIII i XIV wieku jako fortalicja nadgraniczna, broniąca dostępu do Wielkopolski ze strony Śląska. Zburzony w XVIII wieku, do dziś zachowała się wysoka ośmioboczna wieża oraz fragmenty murów obwodowych z gotyckiej cegły i kamienia polnego.

Poddębice - późnorenesansowy pałac-willa, budowany od roku 1610 przez Z. Grudzińskiego, Wojewodę Rawskiego. Prostokątny układ budynku, z dostawionymi na narożach wieżami-alkierzami, nawiązuje do renesansowych dworów małopolskich. Najciekawszym elementem architektury są arkadowe krużganki. W Poddębicach w czasach oświecenia funkcjonował pod opieką księżnej Barbary Sanguszko, dawnej właścicielki obiektu, salon literacki. W roku 1873 pałac został gruntownie przebudowany przez rodzinę Zakrzewskich. Prawdopodobnie w zamku znajdują się jeszcze pozostałości starego, pochodzącego z XVI wieku dworu szlacheckiego.

Bratoszewice - kościół parafialny św. Augustyna z XV/XVI wieku, późnogotycki, przebudowany w latach 1898-1901. W środku późnogotyckie i późnobarokowe ołtarze, stalle z XVI wieku, obok drewniana dzwonnica konstrukcji słupowej z XVIII wieku.

Ożarów - modrzewiowy dwór z narożnymi alkierzami zbudowany w 1757 roku przez kasztelana Wieluńskiego - Wł. Bartochowskiego. Obecnie Muzeum Wnętrz Dworskich, centrum kulturalne, którego wnętrza są ciekawą scenerią odbywających się tam koncertów.

Lipce Reymontowskie - miejscowość upamiętniona przez Władysława S. Reymonta w Chłopach. Laureat Literackiej Nagrody Nobla spędził tu kilka lat swojego życia - mieszkał w domku dróżnika (Muzeum W.S. Reymonta) i pracował na kolei.

Rogów - Arboretum zał.1923, placówka badawczo-dydaktyczna w zakresie dendrologii i botaniki leśnej. Ponad 2000 gatunków i odmian roślin, głównie drzew ze strefy umiarkowanej wszystkich części świata. Duża kolekcja klonów, drzew iglastych i różaneczników. Alpinarium - zał. 1958, bogata kolekcja roślinności skalnej w interesującym otoczeniu stawów, kaskad i wodotrysków.

Ośrodek Hodowli Żubrów w Książu - matecznik utworzony w 1934r. z woli Prezydenta RP Ignacego Mościckiego - żubry linii białowieskiej


Studzianna / Poświętne - zespół klasztorny. Początki sięgają lat 1673-1674, kiedy Zofia Anna Starołęska i jej brat Stanisław Zbąski wznieśli drewniany kościół i klasztor. Sprowadzono tam członków Oratorium św. Filipa Neri. W latach 1688-1724 wzniesiono nowy barokowy kościół na planie krzyża, a w II poł. XVIII w. na wschód od kościoła powstał także barokowy budynek klasztoru. Na wzgórzu, oprócz założeń klasztornych znajduje się także przykościelny cmentarz i plac o charakterze parkowym.


22 4 22