Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Xeo
  • Rozwiązujący
2010-01-06T20:12:20+01:00
Polityka wewnętrzna
- częste zmiany rządu,
- liczne strajki,
- różnonarodowość,
+ uchwalenie Konstytucji,
- dziura budżetowa,
- nadzwyczajny podatek majątkowy,

Polityka zewnętrzna
- wojna celna z Niemcami,
- krach na giełdzie,
- sojusz w Locarno,
- wysokie cła na polskie towary,
- bolszewicy pragnęli rewolucji w Polsce,
- traktat o ochronie mniejszości narodowych,
- słabość kraju po zaborach,
- próba destabilizacji kraju przez sąsiadów,

Polityka gospodarcza
- hiperinflacja,
- wzrastające bezrobocie,
- słaba gospodarka,
- powojenne zniszczenia,
+ zastąpiono polską markę złotym
+ wyłączne prawo emisji banknotów dla Banku Polskiego,
- zwolnienia ludzi z posad państwowych.
1 5 1