Uzupełnij tekst:
Historią nazywamy naukę o wydarzeniach z ............ od czasów wynalezienia .............. Dzielimy je na dwa rodzaje - .............. i ............. . Do pierwszych zaliczamy najstarsze teksty spisane przez ludzi na glinianych tabliczkach, ................ skórach zwierzęcych czy papierze. Z kolei do źródeł drugiego typu należą................, broń, ozdoby oraz ................Źródła te są odktywane przez....................................w trakcie wykopalisk. Do zadań historyków należy m.in. ustalenie............. danedo wydarzenia. Całe dzieje ludzkości podzielono na.......................Najstarsza z nich, która trwała od pojawienia sie czlowieka na Ziemi do podanego powstaniapisma, to ............... .Późniejszym nadano kolejno nazwy:................, ......................, .....................,.................. .

1

Odpowiedzi

2015-09-11T20:51:46+02:00
Historią nazywamy naukę o wydarzeniach z PRZESZŁOŚCI od czasów wynalezienia PISMA . Przy ustalaniu najstarszych faktów uczeni wykorzystują źródła MATERIALNE . Dzielimy je na dwa rodzaje - PISANE i NIEPISANE . Do pierwszych zaliczamy najstarsze teksty spisane przez ludzi na glinianych tabliczkach, PAPIRUSIE , skórach zwierzęcych czy papierze. Z kolei do źródeł drugiego typu należą NARZĘDZIA , broń , ozdoby oraz POSĄGI . Źródła te są odkrywane przez ARCHEOLOGÓW w trakcie wykopalisk. Do zadań historyków należy m.in. ustalanie DATY danego wydarzenia. Całe dzieje ludzkości podzielono na EPOKI . Najstarsza z nich , która trwała od pojawienia się człowieka na Ziemi do powstania pisma, to PREHISTORIA. . Późniejszym nadano kolejno nazwy : STAROŻYTNOŚĆ, ŚREDNIOWIECZE, NOWOŻYTNOŚĆ, HISTORIA NAJNOWSZA.
34 4 34
dziena :)
Wielkie dzięki!<3
dzieki
Mam zadanie dla siostry. Dzięki. ;)
Nie ma za co ;)