Oblicz ja podałam która odpowiedz jest poprawna pilne prosze

Zadanie 6.
Obwód prostokąta ma 56 cm długości .Jeden z boków tego prostokąta jest 3 razy dłuższy od drugiego .Pole tego prostokąta wynosi:
A)588cm2
B)112cm2
C)147cm2(to jest poprawna odpowiedz)
D)28cm2

zadanie7.
Jeden z boków prostokąta ma 7 cm długości.Drugi bok jest o 5cm dłuższy.Pole tego prostokąta jest równe "
A)35cm2
B)24cm2
C)84cm2(to jest poprawna odpowiedz)
D)38cm2


zadanie8.
Pole rombu wynosi 36cm2.Wysokość tego rombu ma długość 4 cm.Jego obwód ma długość:
A)24cm
B)72cm
C)18cm
D)36cm(to jest poprawna odpowiedz)

zadanie9.
Bok rombu ma 20 cm długości, a jego przekątne 24cm i 32 cm. Wysokość tego rombu ma długość :
A)38,4cm
B)19,2 cm(to jest poprawna odpowiedz)
C)9,6 cm
D)2,8

zadanie10
Przekątna kwadratu ma długość 8 cm.Obwód tego kwadratu jest równy:
A)32cm
B)64cm
C)16 pierwiastek 2 cm(to jet poprawna odpowiedz)
D)32 pierwiastek 2cm

zadanie11
Pole trapezu jest równe 54cm2,a jego podstawy mają 10 cm i 8 cm.Wysokość tego trapezu ma długosć:
A)36cm
B)6cm(to jest poprawna odpowiedz)
C)12 cm
D)3 cm


zadanie12.
Pole kwadratu jest równe 50cm2.Długość jego przekątnej jest równa:
A)5pierwiastek2 cm
B)12,5cm
C)10 pierwiastek 2 cm
D) 10 cm (to jest poprawna odpowiedz)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T03:21:55+01:00
Zadanie 6.
Obwód prostokąta ma 56 cm długości .Jeden z boków tego prostokąta jest 3 razy dłuższy od drugiego .Pole tego prostokąta wynosi:
A)588cm2
B)112cm2
C)147cm2(to jest poprawna odpowiedz)
D)28cm2

Obw=2(a+b)
a=3b
Obw=2(3b+b)=56
2*4b=56
8b=56 /:8
b=7cm

a=3b=3*7=21cm

P=a*b=21*7=147cm2


zadanie7.
Jeden z boków prostokąta ma 7 cm długości.Drugi bok jest o 5cm dłuższy.Pole tego prostokąta jest równe "
A)35cm2
B)24cm2
C)84cm2(to jest poprawna odpowiedz)
D)38cm2

a=7cm
b=a+5=7+5=12cm

P=a*b=7*12=84cm2

zadanie8.
Pole rombu wynosi 36cm2.Wysokość tego rombu ma długość 4 cm.Jego obwód ma długość:
A)24cm
B)72cm
C)18cm
D)36cm(to jest poprawna odpowiedz)

P=a*h=36
h=4cm
4a=36 /:4
a=9
Obw=4a=4*9cm=36cm

zadanie9.
Bok rombu ma 20 cm długości, a jego przekątne 24cm i 32 cm. Wysokość tego rombu ma długość :
A)38,4cm
B)19,2 cm(to jest poprawna odpowiedz)
C)9,6 cm
D)2,8

P=e*f/2=24*32/2=384cm2
P=a*h=20h=384 /:20
h=19,2cm

zadanie10
Przekątna kwadratu ma długość 8 cm.Obwód tego kwadratu jest równy:
A)32cm
B)64cm
C)16 pierwiastek 2 cm(to jet poprawna odpowiedz)
D)32 pierwiastek 2cm

d=a pierw. 2=8 /:pierw. 2
a=8/pierw 2 * pierw 2/pierw 2=8pierw 2 /2=4pierw 2
Obw=4a
Obw=4* 4 pierw 2=16 pierw 2 cm

zadanie11
Pole trapezu jest równe 54cm2,a jego podstawy mają 10 cm i 8 cm.Wysokość tego trapezu ma długosć:
A)36cm
B)6cm(to jest poprawna odpowiedz)
C)12 cm
D)3 cm

P=(a+b)*h/2
P=(10+8)*h/2=54 /*2
18h=108 /:18
h=6cm

zadanie12.
Pole kwadratu jest równe 50cm2.Długość jego przekątnej jest równa:
A)5pierwiastek2 cm
B)12,5cm
C)10 pierwiastek 2 cm
D) 10 cm (to jest poprawna odpowiedz)

P=a^2=50=2*25
a=5 pierw 2
d=a pierw 2
d= 5 pierw 2 *pierw 2=5*2=10cm