Odpowiedzi

2010-01-06T20:16:59+01:00
Referat na temat: Ważność i potrzeba modlitwy.

W historii ludzkości nie było nigdy narodu , który nie znałby modlitwy i ofiary jako środków komunikowania się z bóstwem . Fakt ten potwierdza w jasny sposób , że potrzeba religijna jest zawarta w samym wnętrzu człowieka .
Jezus wpoił nam w nas ważność i konieczność modlitwy swoim przykładem . Swoje pierwsze trzydzieści lat życia poświęcił ciszy , modlitwie , pracy . Również i w czasie swego życia publicznego pozostawiał wiele miejsca modlitwie : kochał ciszę palestyńskich nocy , Ogrodu Oliwnego , gór , ciszę , którą wypełniał modlitwą . Cała Jego działalność miała swe korzenie w modlitwie .
Modląc się lub nie modląc się decydujemy o całym naszym życiu chrześcijańskim .
Modlitwa pomaga człowiekowi , kochać Boga i okazywać Mu miłość poprzez umiłowanie braci . Więcej sama modlitwa jest miłością i tyle warta , na ile jest wypełniona miłością . Bez modlitwy więc nie ma całkowitego wzrostu człowieka .
Rodzicom przypada w udziale zaszczyt i radość pierwszego wychowania religijnego dzieci . Już małe dziecko , które zauważa znacznie więcej niż na ogół się przypuszcza , może wiele skorzystać , patrząc jak matka czy ojciec modli się klęcząc przy jego łóżeczku . Gdy tylko zacznie mówić , można nauczyć je kilku prostych zwrotów modlitwy . Sposób w jaki rodzice uczą dzieci się modlić , w dużej mierze ukształtuje na całe życie ich pojęcie modlitwy . Ideałem jest , by modlitwa stała się dla dziecka potrzebą i zarazem radością , a nie przymusem i nudą . Dlatego ważne jest wyrabianie w dziecku zmysłu wiary , które polega na tym , by widziało Boga w codziennym życiu . Nie należy ograniczać się tylko do rannego i wieczornego pacierza , lecz korzystać z każdej sytuacji , by kierować jego duszę w sposób naturalny do Boga .
Nie nadużywajmy określenia „Mały Jezusek” . Oczywiście On kiedyś był mały , ale już nie jest . Jest i pozostanie Panem . Nie przedstawiajmy też Boga jako postrachu „Byłeś niegrzeczny , uderzyłeś się : Pan Bóg cię ukarał” , albo kogoś z kim zawiera się korzystne układy .
Nie ograniczajmy pacierza wyłącznie do oficjalnych modlitw. Istnieje wiele sposobów , by wspólna wieczorna modlitwa stała się żywa , przystosowana do okoliczności , okresów liturgicznych , rocznic i trosk rodzinnych . W miarę jak dziecko dorasta , zachęcajmy je
do modlitwy milczącej – bezpośredniej wewnętrznej rozmowy z Bogiem . W ten sposób dziecko odkryje , że Bóg nie jest bytem abstrakcyjnym , ale że jest Osobą . Nauczmy dziecko wielkiej ufności do Matki Bożej , przez którą Jezus został nam dany i przez którą zawsze odnajduje się prowadzącą do Niego drogę . Uczmy wszystkich rodzajów modlitw : uwielbienia , chwały ,dziękczynienia , skruchy , miłości , prośby .
W wielu rodzinach dzieci przed pójściem spać otrzymują zawsze błogosławieństwo od rodziców – w postaci małego krzyżyka na czole . Jest to wyrazem duchowej władzy i troski matki i ojca , którzy w stosunku do dzieci są pierwszymi pełnomocnikami Boga .
Praktyki religijne przede wszystkim Msza św. są bardzo ważne , jej celebracja odbywa się we wspólnocie , a człowiek winien swą relację z Bogiem aktualizować w skali wspólnotowej , ponadto swą postawę wewnętrzną wyraża postawą ciała . Nie wystarczy wysłać dziecko do kościoła , trzeba zadbać , aby zrozumiało czym jest Msza św. , przede wszystkim przez osobiste świadectwo rodziców.
Modlitwa powinna wpłynąć na życie w taki sposób , aby stała się życiem , a życie modlitwą.
8 4 8