Podziel 100 bohemków chleba pomiędzy 5 osób, tak aby ich przydziały tworzyły postęp arytmetyczny i żeby ¹/₇ ilości bohemków otrzymanych przez pierwszych trzech była równa ilości bohemków otrzymanych przez ostatnich dwóch.

Proszę o rozwiązanie i wytłumaczenie

1

Odpowiedzi

2009-09-22T12:57:12+02:00
A₁=x-2r
a₂=x-r
a₃=x
a₄=x+r
a₅=x+2r
x-2r+x-r+x+x_r+x+2r=100
x=20

1/7(x-2r+x-r+x)=x+r+x+2r /•7
-220=24r
r=-9⅙
a₁=38⅓
a₂=29⅙
a₃=20
a₄=10 5/6
a₅=1⅔