Rozwiąż krzyżówkę,oto hasła;
1.militaryzm-napisać definicję
2.Generał hiszpański,przejął władzę w wyniku wojny domowej(1936-1939)
3.NSDAP-definicja
4.System rozpowrzechniania poglądów maj ący na celu pozyskanie kogoś dla jakiejś idei;stosowany głównie w państwach totalitarnych.
5.Dyktator-definicja
6.Stosowanie przemocy i represji wobec przeciwników państwa lub ideologii
7.Tytuł Adolfa Hitlera jako wodza Trzeciej Rzeszy
8.Faszyzm-definicja
9.Tytuł obrazu Pabla Picassa poswięconego wojnie domowej w Hiszpanii
10.Nazizm-definicja
11.Duce-definicja
12.Niemiecka organizacja nazistowska dla młodzieży
13.System rządów wprowadzony w ZSRR przez Józefa Stalina.
Proszę o szybkie rozwiązania!!!!!Z góry dzięx.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T20:48:57+01:00
1.Agresywna polityka zewnętrzna - polegająca na celowym wywoływaniu konfliktów zbrojnych.
2.Franco Francisco.
3.Niemiecka partia faszystowska , sprawująca w latach 1933-1945 niepodzielną władzę w Niemczech.
4.Perswazja.
5.Osoba na czele państwa sprawiająca władzę absolutną.
6.Niesety nie wiem jak to dobrze nazwać:(
7. Kanclerz/Führer
8.Doktryna polityczna powstała w okresie międzywojennym we Włoszech.
9.Guernica
10.Narodowy socjalizm, oficjalna ideologia NSDAP, jedna z odmian faszyzmu.
11.Tytuł, który przyjoł Benito Mussolini
12.Hitlerjugend
13.rządy totalitarne
1 5 1