Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T20:40:05+01:00
1) C3H7COOH kwas butanowy
2) C6H13COOH

mC+mH+mO=7*12u+14*1u+2*16u=84u+14u+32u=130u

130u-100%
84u-xC%

xC%=84*100%/130= 64,61%

130u-100%
14u-xH%

xH%=14*100%/130=10,77%

xO%=100%-64,61%-10,77%=24,62%