Wyznacz równanie prostej prostopadłej do prostej o równaniu f(x)=+3x+2 przechodzącej przez punkt A(3-2)

wyznacz m wiedzac że prosta o rówaniu y=-4x+(2m-7) przechodzi przez punkt a=(2,-1)

Średnia arytmetyczna pieciu liczb 5 x 1 3 1 jest równa 3 oblicz x

pole trójkąta prostokątnego jest równe 60 cm2 jedna przyprostokątna jest o 7 cm dłuższa od drugiej oblicz długość przeciwprostokątnej tego trójkata

użytkownik telefonu komórkowego płaci stały abonament oraz pewna stałą kwotę za każdą rozpoczęta minute połaczenia zależność kwoty rachunku y (w zł) od liczby minut połaczenia opisuje wzór y=1,2x+15
a) jaka jest wysokośc miesiecznego abonamentu?
B) Jaka była wysokość rachunku w mniesiacu w którym czas rozmów użytkownika wynosił 125 min
c) ile min może rozmawiać użytkownik aby jego miesieczny rachunek nie przekroczył 100 zł

1

Odpowiedzi

2010-01-06T20:39:37+01:00
3) (5+x+131)/3=3
x+136=9
x=-127

4) P=60 cm^2
a- jedna przyprostokatna
a+7 druga przyprotokątna
ze wzoru na pole z wykorzystaniem przyprostokatnych wyznaczymy a
a(a+7)/2=60
a^2+7a-120=0
Δ=529
pierwiastek zΔ=23
a1=8
a2=-15
a=8
a+7=15
przeciwprostokatna c:
64+225=c^2
289=c^2
c=17