Odpowiedzi

2009-09-24T15:55:28+02:00
Śmierć Jezusa Chrystusa wyraża miłości Boga, który wydał na śmieć swojego sprawiedliwego Syna, aby umarł za nas niesprawiedliwych, aby otworzyć wszystkim ludziom grzesznym i występnym, drogę do Boga. Jezus naprawdę umarł.
Zaświadczył o tym poganin, dowódca, żołnierz rzymski. Świadkiem był także „Józef, członek Rady, mąż dobry i sprawiedliwy”. On nie zgadzał się na uchwałę Rady skazującą Jezusa na śmierć i nie zgadzał się na jej wykonanie. Było jeszcze wielu innych świadków mogących potwierdzić śmierć Jezusa Chrystusa. Jezus naprawdę zmartwychwstał.
Zaświadczają o tym wszyscy, którzy Go widzieli martwym, a potem przywróconym do życia. Najpierw zobaczyli pusty grób, a potem spotkali Go żywego. Śmierć Jezusa Chrystusa kończy pierwsze przymierze Boga z ludem izraelskim zawarte na Synaju, dlatego odsłania się miejsce Święte Świętych. Odtąd nie będą już potrzebne ofiary składane w świątyni jerozolimskiej.
Teraz została złożona ofiara z życia Jezusa Chrystusa. Nastąpiło odkupienie. Niewolnicy grzechu zostali wykupieni za cenę krwi Jezusa - muszą w to uwierzyć i to przyjąć. Niektórzy świadkowie śmierci Jezusa zaczęli się bić w piersi, jako współwinni śmierci Jezusa. Tej śmieci są współwinni wszyscy pozostali ludzie. W tych tragicznych okolicznościach rozpoczyna się nowe, drugie i ostateczne przymierze Boga z ludźmi. Uczestnikami tego przymierza są wszyscy ludzie, którzy uwierzą w to, ci Bóg im zaofiarował przez Jezusa Chrystusa.Jezus naprawdę umarł. Jezus naprawdę zmartwychwstał.
Bez tego życie ludzi nie miałoby sensu i celu. Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie, którzy w Niego uwierzyli i Go umiłowali, na zawsze byli z Nim.