Mnożenie ułamków przez liczby naturalne .
1 . Oblicz ;
4 x 5 / 7 =
3 x 4 / 5 =
5 x 5 / 6 =
12 x 3 / 5 =
7 / 10 x 9 =
3 / 4 x 15 =

2 . Uzupełnij
6 x ../ 13 = 12 / 13
../77x 8 = 56 / 77
... x 9 / 23 = 36 / 23
5 x .. / 29 = 30 / 29

3 .Obliczenia iloczyn na 2 sposoby 5 x 3 całe i 2 / 7

4 .
Oblicz iloczyn , zamieniając liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy .
Wynik zapisz w postaci liczby mieszanej
a ] 5 x 3 całe i 2 / 3 =
b ] 2 x 5 całych i 2 / 5 =
c ] 1 cała i 3 / 7 x 5 =
d ] 5 całych i 1 / 3 x 10 =
e ] 3 x 3 całe i 3 / 8 =
f ] 6 całych i 1 / 4 x 5 =

z góry Dzięki ; ** .

1

Odpowiedzi

2010-01-06T21:10:57+01:00
1 . Oblicz ;
4 x 5 / 7 =20/7
3 x 4 / 5 =12/5
5 x 5 / 6 =25/6
12 x 3 / 5 =36/5
7 / 10 x 9 =63/10
3 / 4 x 15 =45/4

2 . Uzupełnij
6 x 2/ 13 = 12 / 13
7/77x 8 = 56 / 77
4 x 9 / 23 = 36 / 23
5 x 6 / 29 = 30 / 29

3 .Obliczenia iloczyn na 2 sposoby 5 x 3 całe i 2 / 7
5 x 3 i 2 / 7 = 5x 23/7=115/7=16 i 3/7
5 x 3 i 2 / 7= 5/1 x 23/7=115/7=16 i 3/7

4 .
Oblicz iloczyn , zamieniając liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy .
Wynik zapisz w postaci liczby mieszanej
a ] 5 x 3 całe i 2 / 3 = 5x 11/3= 55/3 = 18 i 1/3
b ] 2 x 5 całych i 2 / 5 = 2x 27/5= 10 i 4/5
c ] 1 cała i 3 / 7 x 5 = 10/7 x 5= 7 i 1/7
d ] 5 całych i 1 / 3 x 10 = 16/3 x10= 53 i 1/3
e ] 3 x 3 całe i 3 / 8 = 3 x 27/8= 10 i 1/8
f ] 6 całych i 1 / 4 x 5 = 25/4 x 5= 31 in1/4


6 4 6