Potrzebuje notatkę na lekcję temat Higieny i choroby układu oddechowego.Proszę o szybko pomoc ,gdyż jest to mi potrzebne na jutro!!! W punktach wynagrodzę odpowiadających!!!!
Z góry dziękuje!!!(najlepiej żeby to było w pewnym sensie związane z podręcznikiem Puls Życia!!Nowa Era)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T21:29:02+01:00
Celem higieny jest zapewnienie poszczególnym osobom, a także całemu społeczeństwu, najlepszych warunków rozwoju fizycznego i psychicznego. Do zadań higieny będącej działem medycyny, należy poznanie oddziaływań środowiska na zdrowie człowieka.
Higiena zajmuje się eliminowaniem z otoczenia człowieka czynników ujemnie wpływających na zdrowie i wprowadzaniem czynników mających wpływ dodatni.
Higiena dzieli się na wiele dziedzin takich jak:
- higiena osobista
- -||- szkolna
- -||- komunalna
- -||- społeczna
- -||- pracy
- higiena żywienia.
Higiena osobista obejmuje: higiene układu nerwowego, narządów zmysłów, psychiczny, układu krążenia, ukł. oddechowego, skóry, odzieży, odżywiania, seksualną, pracy, snu i wypoczynku.

Budowa układu oddechowego:
a) drogi oddechowe:
- jama nosowa
- gardło
- krtań
- tchawica
- oskrzela.
b) właściwy narząd oddechowy - płuca
c) narządy pomocnicze - mięśnie oddechowe: przepona i mięśnie międzyżebrowe.

Funkcje narządów układu oddechowego:
a) jama nosowa - oczyszczanie, ogrzewanie i nawilżanie powietrza
b) krtań - narząd głosu, oczyszczanie powietrza
c) tchawica i oskrzela - oczyszczanie, ogrzewanie i nawilżanie powietrza
d) płuca - wymiana gazowa.
Fazy oddychania:
a) faza czynna - wdech (w czasie wdechu przepona i mięśnie międzyżebrowe kurczą się, objętość klatki piersiowej i płuc powiększa się, i powietrze dostaje się do płuc.
b) faza bierna - wydech (w czasie wydechu przepona i mięśnie międzyżebrowe rozkurczają się, obj. klatki piersiowej i płuc zmniejsza się, i powietrze jest wydychane.
Rodzaje wymiany gazowej:
a) wymiana gaz. zewn. - odbywa się między pęcherzykiem płucnym a naczyniem krwionośnym wlosowatym i polega na tym, że krew pobiera tlen, a oddaje dwutlenek węgla
b) wymiana gaz. wewn. - odbywa się między naczyniem krwionośnym włosowatym a komórką i polega na tym, że krew oddaje tlen, a pobiera dwutlenek węgla.
20 2 20