Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-09-21T17:53:21+02:00
Coś może z tego wyciągniesz:

Jeśli dobrze pamiętam (i mówimy o nazwach łacińskich) to pierwszy człon jest to nazwa rodzajowa a drugi człon charakteryzuje poszczególne gatunki. Chyba najłatwiej podać na perzykładzie roślin np. drzewo topola. Wszystkie gatunki tych drzew należą do rodzaju topola czyli po łacinie Populus. Pierwszym członem w nazwie każdego gatunku topoli będzie więc wyżej wymieniony wyraz. Drugi charakteryzuje poszczególne gatunki np. Populus alba - topola biała, Populus tremula - topola osika, Populus nigra - topola czarna, Populus balsamifera - topola balsamiczna.
2009-09-21T18:31:34+02:00
Pierwszy człon jest to nazwa rodzajowa a drugi człon charakteryzuje poszczególne gatunki. Chyba najłatwiej podać na perzykładzie roślin np. drzewo topola. Wszystkie gatunki tych drzew należą do rodzaju topola czyli po łacinie Populus. Pierwszym członem w nazwie każdego gatunku topoli będzie więc wyżej wymieniony wyraz. Drugi charakteryzuje poszczególne gatunki np. Populus alba - topola biała, Populus tremula - topola osika, Populus nigra - topola czarna, Populus balsamifera - topola balsamiczna. xd