Turbo Pascal 7.0
Napisz program ktory pobierze od uzytkownika dowolny tekst, oraz liczbę.
Nastepnie wyświetli podany tekst w losowych miejscach ekranu (z przerwą równą 1sekunde) tyle razy ile wynosila podana liczba, nastepnie program konczy działanie.

Bardzo prosze o pomoc poniewaz potrzebuje ten program na jutro.
Z góry dziękuje. ;))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T00:11:34+01:00
Mogą być jakieś błędy bo nie mam pascala akurat, piszę z głowy :)

uses crt;
var liczba,x,y,i:byte; tekst:string;

begin
clrscr;
writeln('Podaj tekst ');
readln(tekst);
writeln('Podaj liczbę ');
readln(liczba);
clrscr;
for i:=1 to liczba do
begin
randomize;
x:=random(80)+1;
y:=random(25)+1;
gotoxy(x,y);
write(tekst);
delay(1000);
end;
repeat until keypressed;
end.