Zad1.Wiadomo ,że świeże grzyby zawierają około 90% wody ,a w trakcie suszenia tracą prawie 80 % posiadanej wody.Krzyś zebrał 10 kg grzybów.Oblicz,ile kilogramów grzybów zostanie po ich wysuszeniu .

zad 2.Pan Jan wpłacił 1200 zł do banku FORTUNA ,w którym oprocentowanie wkładów oszczędnościowych jest równe 8 % w stosunku rocznym .Ile wyniosą odsetki od tej kwoty po roku ,a ile złotych pozostanie z nich panu Jankowi ,jeśli od kwoty odsetek zostanie odprowadzony podatek 20% .Zapisz obliczenia

zad3.W lesie ułożono stos ,który ma 3 metry przestrzenne .Z jednego metra przestrzennego uzyskuje się średnio 65% drewna.Wyznacz ,ile metrów sześciennych drewna otrzymamy z tego stosu

zad4.Do naczynia o pojemności V=0,75 wlano 0,45 l wody.Jaki procent pojemności tego naczynia stanowi objętość wody ?

zad5.Różnica wysokości pomiędzy wjazdem do tunelu a najwyższym wzniesieniem wynosi 1800m.Rożnica temperatur wynosi średnio 0,6 °C na każde 100 metrów różnicy wysokości.Ile wynosi temperatura powietrza przy wjeździe do tunelu ,jeżeli na szczycie jest-10°C ?

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-06T21:14:53+01:00
Zadanie 2

1200 zł - kwota
8% - odsetki

(1200zł ÷ 100) x 8 = 96 zł <- odsetki po roku

(96 zł ÷ 100) x 20 = 19,2 zł <- podatek

96 zł - 19,2 zł = 76,8 zł <- odsetki - podatek = 76,8zł

Odpowiedź: Odsetki roczne od kwoty 1200 zł wyniosą 96 zł, a po odjęciu podatku 76,8 zł.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T21:20:14+01:00
1. wiec 90% z 80% to 0.72 i 0.72 razy 10 kg =7.2kg wody no a grzybów 3.8 kg
2.8%z 1200=86 zł a 20% z 86zł to 17.20 zł i zostanie mu 68.80zł odsetek po odprowadzeniu podatku
3 65% z 3 = 1.95 m szesciennego
4 0.75 -100%
0.45-x z proporcji na krzyż sie mnoży
0.75x=45
x=60%
5. 1800:100=18 18razy 0.6= 10.8 celsjusza wiec przy wjeżdzie temperatura wynosi 0.8 stopnia celsjusza