ZAD I
dany jest trójkąt prostokątny o bokach długości a=5 cm, b=12cm, c=13cm.
a) oblicz pole tego trójkąta.
b) Wyznacz długość wysokości opuszczonej na bok c tego trójkąta.
ZAD II
pole trójkąta wynosi 160 cm kwadratowych. podstawa ma długość 10 cm.
Podaj długość wysokości opuszczonej na tę podstawę.
ZAD III
Pole trójkąta wynosi 6 dm kwadratowych, a wysokość ma 30 cm długości. oblicz długość podstawy tego trójkąta , na którą opuszczono tę wysokość.


PROSZE O JAK NAJSZYBSZĄ ODPOWIEDŹ !!!!!!!!

z rozwiązaniami

3

Odpowiedzi

2010-01-06T21:12:50+01:00
Zad.1]a] pole =½ab=½×5×12=30cm²
b]30cm²=½ch
30cm²=½×13h
h=30:6,5
h=4⁸/₁₃cm
zad.2]
p=½ah
160cm²=½×10h
h=160:5
h=32cm
zad.3]
30cm=3dm
p=½ah
6dm²=½a×3dm
a=6:1,5
a=4dm = długosc podstawy
pozdrawiam
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T21:13:57+01:00
Zad I

a)
P=ah/2
p=5*12
p=60/2
p=30 cm kwadratowych
odp. pole wynosi 30 cm kwadratowych
b)
p=ah/2
30=13h/2 \*2
2*30=13h \13
60/13=h
h=4 i 8/60
h=4 i 1/15 cm
odp. wysokosc wynosi 4 i 1/5 cm

zad II

p=ah/2
160=10h/2
160=5h \5
h=32
odp. wysokosc wynosi 32 cm

zad III

6dm=60cm

p=ah/2
60=30a/2
60=15a \15
a=4
odp. podstawa ma 4 cm

3 4 3
2010-01-06T21:17:31+01:00
Zad II

P = 160
P = (a x h) : 2
160 x 2 = 320
h = 320:10 = 32
odp .Wysokość wynosi 32cm