Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-21T18:18:54+02:00
A) y= x-1

A. 5=-1-1
5≠-2
L ≠ P - punkt nie należy do wykresu

B.
1=2-1
1=1
L=P punkt należy do wykresu.

C.-2=-1-1
-2=-2
L=P punkt należy do wykresu.

D. 4=0-1
4≠-1
L≠P punkt nie należy do wykresu.

E. 1=-2-1
1≠-3
L≠P punkt nie należy do wykresu.

Odp. do wykresu należą punkty B i C.

b) y=4-x
A. 5=4-(-1)
5=4+1
5=5
L=P punkt należy do wykresu.

B.1=4-2
1≠2
L≠P punkt nie należy do wykresu.

C. -2=4-(-1)
-2=4+1
-2≠5 L≠P punkt nie należy do wykresu.

D. 4=4-0
4=4 L=P punkt należy do wykresu.

E. 1=4-(-2)
1=4+2
1≠6 L≠P punkt nie nalezy do wykresu.

odp. do wykresu należą punkty A i D.
2009-09-21T18:28:06+02:00
A) y=x-1 dla tego wykresu należą punkty B(2,1)oraz C(-1,-2)
sprawdzamy
dlaB y=x-1
y=2-1
y=1
dla x
y=x-1
1=x-1
-x=-1-1
-x=-2/*-1
x=2
dlaC y=x-1
y=-1-1
y=-2
dla x
y=x-1
-2=x-1
-x=-1+2
-x=1/*-1
x=-1 liczba pierwsza z nawiasu jest podstawiana pod x zas liczba druga pod y
B)y=4-x dla tego wykresu należą punkty A(-1,5)orazD(0,4)
sprawdzamy
A y=4-x
y=4-(-1)
y=5
y=4-x
5=4-x
x=4-5
x=-1
D y=4-x
y=4-0
y=4 teraz obliczamy x
y=4-x
4=4-x
x=4-4
x=0