Napisz wzory (lub symbole chemiczne) oraz nazwy substancji oznaczonych literami A, B, C, D, E. Napisz równania pięciu reakcji chemicznych, które przedstawia chemograf
chemograf znajduje się w załączniku
czas oczekiwania na rozwiązanie to 30 min

1

Odpowiedzi

2010-01-07T00:07:14+01:00
A= O₂
B= SO₂
C=SO₃
D=H₂O
E=H₂SO₄

1. S + O₂ =====> SO₂

2. 2SO₂ + O₂ =====> 2SO₃

3. SO₃ + H₂O =====> H₂SO₄

4. H₂SO₄ ===H₂O===> 2H⁺ + SO₄²⁻

5. 2H₂ + O₂ =====> 2H₂O
131 2 131