Wykonaj redukcję wyrazów podobnych :
a) -3x+6y+5x-y =
b) 10a-8b-5a+3b =
c) 3m+2mn-4mn+n-m+mn =
d) 0,5x²+2,5x - 2 i jedna druga x²+2x+x²
- 3 i jedna druga x =
e) 12x -5y+6-5x+7y+6-x+2y-7 =
f) 1/2a - o,3b+ 4 1/2a + 1,7b-2/5b + 1,5a=wykonaj redukcję wyrazów podobnych i oblicz wartości wyrażen algebraicznych :

b) 12x+y+7-8x+x-2x-7 =

3

Odpowiedzi

2010-01-06T21:21:02+01:00
A)-3x+6y+5x-y=2x+5y
b)10a-8b-5a+3b=5a-5b
c)3m+2mn-4mn+n-m+mn=2m-mn+n
d)o,5x²+2,5x-2½x²+2x+x²-3½x=-½x²+x
e)12x-5b+6-5x+7y+6-x+2y-7=6x+4y+5
f)½a-0,3b+4,5a+1,7b-⅖+1,5a=6,5a+b

żeby obliczy wartoś wyrażenia musisz mie dane ilewynosi każda poszczególna niewiadoma
2010-01-06T21:22:08+01:00
Wykonaj redukcję wyrazów podobnych :
a) -3x+6y+5x-y = 2x + 5y
b) 10a-8b-5a+3b = 5a - 5b
c) 3m+2mn-4mn+n-m+mn = 2m - mn + n
d) 0,5x²+2,5x - 2 i 1/2 x²+2x+x²
- 3 i j1/2 x = x² + x
e) 12x -5y+6-5x+7y+6-x+2y-7 = 6x + 4y +5
f) 1/2a - o,3b+ 4 i 1/2a + 1,7b - 2/5b + 1,5a= 6.5a -1.1b

wykonaj redukcję wyrazów podobnych i oblicz wartości wyrażen algebraicznych :

b) 12x+y+7-8x+x-2x-7 = 2x + y
2010-01-06T21:24:04+01:00
A) -3x+6y+5x-y =2x +5y
b) 10a-8b-5a+3b =5a -5b
c) 3m+2mn-4mn+n-m+mn =2m -mn +n
d) 0,5x²+2,5x - 2 i jedna druga x²+2x+x²
- 3 i jedna druga x =
0,5x² + 2,5x - 2,5x² + 2x + x² -3,5x=-x² + x
e) 12x -5y+6-5x+7y+6-x+2y-7 =6x + 4y +5
f) 1/2a - o,3b+ 4 1/2a + 1,7b-2/5b + 1,5a=
0,5a - 0,3b + 4,5a + 1,7b - 0,4 b + 1,5 a=6,5a - b