1.Grupa turystów dysponuje samochodami osobowymi mogącymi jechac ze średnią prędkością 72km/h oraz samochodami kempingowymi jadącymi ze średnią szybkością 60 km/h. Oblicz o ile wcześniej musi wyjechac z Krakowa do Łodzi grupa samochodów kempingowych aby obie grupy dojechały jednocześnie.
Odległośc z Krakowa do Łodzi wynosi 250km.
2.Dłógośc lufy karabinu wynosi 80 cm. Oblicz czas przelotu pocisku przez lufę oraz wartośc przyspieszenia w lufie jeżeli wiadomo, że pocisk wylatuje z lufy z szybkością 800m/s.
3.Scharakteryzuj jedno z wymienionych osiągnięc XX wieku (laser, tranzystor, mikroprocesor, bomba wodorowa, bomba atomowa, teoria względności). Tylko nie za długa ani nie za krótka:)

PROSZĘ O PROFESJONALNE OBLICZENIA Z DOBRYM WYNIKIEM:)

2

Odpowiedzi

2010-01-06T22:04:08+01:00
1.
Czas przejazdu samochodów osobowych z Krakowa do Łodzi wynosi:
t₁=s/v₁=250km/(72km/h)

Czas przejazdu samochodów kempingowych z Krakowa do Łodzi wynosi:
t₂=s/v₂=250km/(60km/h)

Osobowe mogą wyjechać później, bo jadą szybciej, więc krócej. Różnica czasu przejazdów jest szukanym czasem:
t=t₁-t₂=250(1/60 - 1/72)=250[(6-5)/360]=2500/3600h=2500s=125/3min=41⅔ min

2.
s=80cm=0,8m
W ruchu jednostajnie przyspieszonym o przyspieszeniu a:
s=s₀ + v₀t + at²/2, ale s₀=0, v₀=0, więc s=at²/2
v=v₀+a*t, v₀=0, więc v=a*t
Z drugiego równania wyliczamy t i wstawiamy do pierwszego:
t=v/a
s=a(v/a)²/2=v²/(2a)
skąd:
a=v²/(2s)=800²/(2*0,8)=400000m/s²=400km/s²

3.
Teoria względności wymyślona przez Alberta Einsteina w XX w. spowodowała potężny przewrót w dziedzinie fizyki, a w szczególności przez wieki ustalone zasady dynamiki Newtona. Obecnie nikt z cenionych autorytetów nauki już nie ma raczej wątpliwości co do trafności wysuniętej przez Einsteina teorii, zwłaszcza gdy wiele z nich można potwierdzić w sposób empiryczny (doświadczalny). Okazuje się, że zasady dynamiki Newtona są szczególnym przypadkiem teorii względności, tylko że rozpatrywanych w przedziale niskich prędkości, dla których podstawową zasadą jest dodawanie lub odejmowanie prędkości w sposób algebraiczny: wypadkowa prędkości jest sumą lub róznicą składowych. W teorii względności już jest inaczej: zakłada się w niej m.in. że światło (fala elektromagnetyczna) przechodzące w próżni osiąga maksymalną wyastępującą w przyrodzie prędkość. Dodanie dwóch prędkości światła c=300 mln m/s nie powoduje uzyskania prędkości 2c, lecz nadal jest to prędkość światła. Ciekawym zjawiskiem odkrytym przez Lorenza jest tzw. dylatacja czasu i skrócenie ciał poruszających się z prędkością bliską światła. Powstało wiele sposobów na potwierdzenie zjawiska wydłuzenia czasu w ośrodkach pędzących z duzą prędkością - stwierdzono,że cząstki materii uzyskują większy czas życia, jeśli rozpędzimy je do prędkosci bliskiej światła. Także masa ciał rośnie wraz z prędkością. Wszystkie opisane wyżej zależności opisane sa przez pierwiastek ilorazu kwadratów predkości ciała i światła.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T22:32:48+01:00
Podróż samochodów osobowych zajmie:
t1 = 250 km / 72 (km/h) = 250 / 72 h = 125 / 36

Podróż samochodów z przyczepami:
t2 = 250 km / 60 (km/h) = 250 / 60 h = 25 / 6

Za zatem samochody w przyczepami muszą wyjechać wcześniej, o:
t2 - t1 = 25 / 6 - 125 / 36 = 150 / 36 - 125 / 36 = 25 / 36 h = 2500 / 3600 h = 2500 sekund = 41 minut i 40 sekund
Dane:
S = 0,8 m
v = 800 m/s

Szukane:
przyspieszenie: a = ?
czas: t = ?

Rozw:
Mamy wzory:
S = 1/2 at²
v = at

W pierwszym wzorze, zamiast at wstawiamy v
S = 1/2 vt
czyli:
t = 2S / v = 1,6 / 800 (m / (m/s)) = 1 / 500 s.

v = at
czyli:
a = v / t = 800 / (1/500) (m/s / s) = 800 * 500 m/s² = 400 000 m/s²
Tranzystor
Jest to podstawowy element elektroniczny. Posiada 3 końcówki o nazwach kolektor, emiter i baza.
Praktycznie jest on zbudowany z materiałów półprzewodnikowych 2 rodzajów (N i P), połączonych w sekwencje PNP lub NPN.

Tranzystor posiada bardzo wiele interesujących cech, dzięki czemu jest w dzisiejszych czasach powszechnie stosowany.

Funkcje:
1. Tranzystory posiadają cechy wzmacniania sygnału elektrycznego, tak więc znalazły zastosowanie w różnego rodzaju wzmacniaczach (różnicowych, operacyjnych, pasmowych, mocy). Dzieje się tak, ponieważ przy ich pomocy można sygnałami o niewielkim napięciu (albo natężeniu prądu) w łatwy sposób sterować sygnałami o wielkim napięciu czy prądu (dzięki temu moc wydzielana na sygnale sterującym jest bardzo mała - praktycznie można ją pominąć - a zatem nie stanowi ona większych kosztów)

2. Przełącznik.
Tranzystor w odpowiedniej konfiguracji może działać jak przełącznik (najlepszym porównaniem jest zwykły włącznik światła w mieszkaniu). Dzięki temu, w zależności od napięcia, jakie znajduje się na jego końcówce sterujęcej (baza) można włączać i wyłączać przepływ prądu pomiędzy kolektorem i emiterem.
Wystarczy zaledwie kilka tranzystorów do zbudowania elementów, zwanych bramką logiczną (jest kilka rodzajów - do zbudowania każdej z nich wystarczy 5-8 tranzystorów). Natomiast dalej, łącząc bramki można uzyskać bardzo skomplikowane układy cyfrowe.

Tę cechę stosuje się we wszelkich urządzeniach elektronicznych, najprostszymi są np. zegarki cyfrowe, kalkulatory, a najbardziej skomplikowanym jest chyba procesor. W obecnych czasach w jednym procesorze znajduje się kilkadziesiąt / kilkaset milionów tranzystorów odpowiednio połączonych, dzięki czemu procesory udostępniają masę nowych możliwości.

3. Tranzystory posiadają cechę pamiętania stanu, w którym się znalazły, dzięki czemu są powszechnie wykorzystywane w pamięciach typu RAM (główną ich zaletą jest bardzo szybki czas przełączania się, dlatego takie pamięci są bardzo szybkie)

Obecnie używane tranzystory mają rozmiar około 1 mikrometra (jedna milionowa metra).
W laboratoriach udało się już skonstruować tranzystory, które składają się praktycznie z jednej niewielkiej cząsteczki (a dokładnie z nanorurki węglowej), dzięki czemu jego rozmiar wynosi ok. 1 nanometra (jeszcze 1000 razy mniej). Gdy uda się wykorzystać taką technologię do budowania komputerów, to istnieje bardzo duża szansa, że procesory przyszłości będą nawet 1000 razy mniejsze od obecnych (chodzi o rozmiar układu, który na procesorze się znajduje, bo jako element komputera zapewne pozostanie wielkości porównywalnej do obecnej)
Dzieki tej zmianie wielkości jest bardzo duża szansa, że te procesory będą również 100-1000 razy szybsze od obecnych...


Mam nadzieję, że tyle opisu wystarczy, jeśli napisałem za dużo, to proponuję część usunąć :)