1 kto był ostatnim królem polski
2 wymień państwa które uczestniczyły w 1 rozbiorze polski
3w jakim stylu zbudowano warszawskie łazienki ,a w jakim pałac w Wilanowie
4wymień prawa kardynalne
5wymień królów z dynastji wettinów na terenie polski
6jak nazywamy ustrój państwa w którym cała władza skupiona jest w rekach króla
7jak nazywamy ustrój państwa ,w którym król dzieli sie swoja władza z parlamentem

2

Odpowiedzi

2010-01-06T21:24:54+01:00
1) Stanisław August Poniatowski
2) Prusy i Austria
3) warszawskie łazienki - styl klasyczny
pałac w Wilanowie - barok
4) prawa kardynalne:
Zasada wolnej elekcji
Zasada Liberum veto
Zasada Neminem Captivabimus – nietykalności osobistej szlachty
Prawo do wypowiadania posłuszeństwa królowi (zawiązywania konfederacji i rokoszu)
Wyłączne prawo dla szlachty do piastowania urzędów i posiadania ziemi
Niemal nieograniczona władza dziedziców nad chłopami (oprócz możliwości karania śmiercią)
Unia z Litwą
Utrzymanie przywilejów Prus Królewskich
Równouprawnienie dysydentów (protestantów i prawosławnych)

5)August II Mocny i August III Sas,
6)Monarchia
7)
4 4 4
2010-01-06T21:34:33+01:00
1) Ostatnim królem Polski był Stanisław August Poniatowski
2) Rosja,Prusy,Austria
3)Łazienki w Oświeceniu, a pałac w baroku
4)Zmienianie i podnoszenie podatków
Powiększanie wojska
Zawieranie przymierzy i umów handlowych
Wypowiadanie wojny i zawieranie pokoju
Sprawy monetarne
Zmiany sposobu sejmowania i sejmikowania
Zwoływanie pospolitego ruszenia
Zmiany i tworzenie nowych urzędów
5)August II Mocny
August III Sas
6)Monarchia Absolutna
7)Monarchia Parlamentarna
7 4 7