Odpowiedzi

2010-01-06T21:21:53+01:00
1Konserwatyzm z łaciny conservare – zachowywać, dochować zmian.
2Konserwatyzm to orientacja, która bazuje na hasłach obrony istniejącego porządku społeczno-gospodarczego oraz zachowywania i umacniania tradycyjnych wartości, takich jak: religia, naród, państwo, rodzina, hierarchia, autorytet, własność prywatna.
3Nowoczesny konserwatyzm stanowił reakcję na wydarzenia Rewolucji francuskiej.
4 . Konserwatyzm urodził się na przełomie XVIII i XIX
5. W znaczeniu politycznym konserwatyzm to termin odnoszący się do jednej z wielu filozofii lub ideologii politycznych, także na określenie opcji politycznej reprezentowanej przez wiele współczesnych partii politycznych
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T21:24:01+01:00
1.obserwujemy zwrot do politycznego konserwatyzmu, odnalezienie się w islamie.
2.nie obwieszcza ani przegranej, ani wygranej konserwatystów w Polsce.
3.uważajcie, lewicowi konserwatyści, nie wiem czy takie wyskoki nie podpadają pod jakiś paragraf.
4.można by wyliczać wiele zmian uważanych przez konserwatystów za dobre, tylko nie wiem czy trzeba.
5.każdy kraj potrzebuje konserwatyzmu.

pZdR.